Hopp til innhold

Kampen mot vindmøllene

Planene om et vindkraftverk i kommunen skaper et heftig engasjement i befolkninga. Sett dere inn i konflikten, undersøk ulike interesser og utforsk mulige løsninger.

Hva vil du undersøke nærmere?

I ressursene under er det mange muligheter for å fordype seg i casen "Kampen mot vindmøllene".

  1. Ta utgangspunkt i den tenkte situasjonen som skisseres i filmen, gå inn i rollene og spill ut konflikten som et rollespill eller storyline.
  2. Flytt settinga til kommunen der dere bor, og bruk forholdene der som utgangpunkt for videre arbeid.

Noen ressurser kan dere jobbe med i kortere perioder, mens andre egner seg til større prosjekter.

Du kan sette sammen de ressursene du ønsker til en læringssti på stier.ndla.no.

Lag egen problemstilling

Denne casen handler både om hvordan vi skal skaffe oss energi på en klimavennlig måte og nedbygging av natur. Dere kan også lage en egen problemstilling rundt disse temaene.

Kanskje noen av disse sitatene kan brukes som utgangspunkt for diskusjon og for å lage en problemstilling?

Hyttebygging er den største trusselen mot norsk natur.

Kan vi elektrifisere Norge uten å bygge ned mer natur?

Thoriumkraftverk vil gi ren energi i mange tusen år.

Det er nesten ikke noe inngrepsfri natur igjen i Norge.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 10.02.2020