Hopp til innhold

Kyborgene kommer!

Vi mennesker har til alle tider brukt teknologi for å gjøre livet lettere. Hva skjer når teknologien blir så tett vevd inn i livet vårt og oss selv at det ikke lenger er noe klart skille mellom menneske og maskin? Er vi fortsatt mennesker? Eller har vi blitt kyborger allerede?
En person med en antenne festet i hodet, som er bøyd ned foran ansiktet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kyborgene kommer! Eller er de her allerede?

Vi mennesker har til alle tider brukt teknologi, enten ved å bruke tilgjengelige gjenstander og verktøyer eller ved at vi har fått den kunnskapen som trengs for å utvikle nye verktøyer og metoder.

Teknologi er det vi mennesker utvikler for å gjøre livet vårt lettere, og det gjelder uavhengig av tidsalder. Etter hvert har teknologien kommet så langt at den kan gjøre prosedyrer bedre enn oss og erstatte oss i mange situasjoner. Teknologien kan til og med brukes til å erstatte eller legge til nye kroppsdeler, slik at vi for eksempel får bedre sanser.

Utforsk teknologi på tvers av fag

I dette emnet skal dere utforske ulike sider ved teknologi, dere skal designe og utvikle ny teknologi og diskutere hva som kan skje når skillet mellom teknologi og mennesker blir mindre. Hvilke løsninger og utfordringer kan utvikling av ny teknologi gi, nå og i framtida?

Dette emnet er tverrfaglig. Artiklene og oppgavene kan brukes i mange ulike fag, men noen av dem egner seg spesielt godt i historie, naturfag, biologi, norsk, helse og oppvekstfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, mediefag, håndverk, design og produktutvikling og teknologi- og industrifag.

I læringsstien Teknologi har vi laget en introduksjon til temaet. Her blir dere kjent med hva som egentlig menes med teknologi. Denne stien kan være et fint utgangspunkt for å finne ut hvordan dere vil jobbe videre med emnet.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 26.08.2022

Læringsressurser

Kyborgene kommer!