Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal gjøre deg i stand til å forstå utfordringene vi står overfor, og gi deg verktøy, slik at du kan bidra til å løse dem. Miljø, økonomi og sosiale forhold knyttes sammen i problemstillinger som handler om blant annet klima, forbruk og teknologi.

Klimaendringer

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor. Hva gjør klimaendringene med jorda vår? Hvordan kan alle i verden gå sammen for å løse problemet, og hva kan du og jeg gjøre? For å løse klimakrisen trenger vi kunnskap fra mange ulike fagområder.

4 caser