Hopp til innhold

Oppgave

Seksuell trakassering – hva gjør du?

Seksuell trakassering på arbeidsplassen kan være et problem for alle arbeidstakere. Hva gjør du hvis du synes situasjonen blir ubehagelig? Hvor går grensen for deg?

LK20

Seksuell trakassering

Arbeidstilsynet definerer seksuell trakassering slik:

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Seksuell trakassering kan forekomme i mange ulike varianter og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk).

Se filmen og svar på spørsmålene

  1. Hvem bestemmer hvor grensen går mellom uskyldig flørt og seksuell trakassering?
  2. Hvordan vil du definere uønsket oppmerksomhet?
  3. I hvilke situasjoner på arbeidsplassen kan seksuell trakassering forekomme?
  4. Er det seksuell trakassering når det foregår på et julebord eller en jobbreise?
  5. Undersøk hvilke paragrafer i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven som omhandler seksuell trakassering.
  6. Hva slags straff kan man få dersom man utsetter noen for seksuell trakassering?
Regelverk

Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljøloven

Likestillings og diskrimineringsloven

Sist oppdatert 13.11.2020
Skrevet av Cecilie Lund

Læringsressurser

Seksualitet og grenser