Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvor går grensa? #metoo og mediemakt

Er det greit om noen kysser deg eller tar deg på låret etter at du har sagt nei? Hvilken betydning har sosiale medier og nyhetsmediene hatt for hvordan vi forstår seksuell trakassering? Sett deg inn i saken og skriv en fagtekst om medienes makt og #metoo.

#metoo-kampanjen

#metoo startet som en kampanje i sosiale medier i oktober 2017. Kvinner delte historier om overgrep og seksuell trakassering og brukte emneknaggen #metoo. Dette har gjort det enklere å gi beskjed om overtramp, og mange organisasjoner har fått på plass rutiner for hvordan de skal behandle saker om trakassering på arbeidsplassen.

1. Diskuter: Hvor går grensa?

Kvinner og jenter over hele verden har støttet #metoo-kampanjen. Mange politikere og kulturkjendiser har blitt avslørt for sin oppførsel og har måttet forlate sine stillinger. I Frankrike mener noen at det nå har gått for langt, og at menn må få lov til å flørte.

Se tekstet versjon på NRK TV: Urix 15. januar 2018.

Diskuter i grupper, gjerne på tvers av kjønn:

  • Hvor går grensa mellom trakassering og flørt?
  • Når skal vi si fra om at noe ikke er greit?

2. Se videoen og søk på nettet

Se tekstet versjon på NRK TV: Urix 15. januar 2018.

Søk på #metoo i ulike søkemotorer, avisdatabaser, avishus og sosiale medier. Finn svar og gjør dere opp en mening om disse spørsmålene:

  • Hva handler de siste #metoosakene om? Når er de fra?
  • Hvilke vinklinger finner dere i journalistiske saker om #metoo i mediene?
  • Plukk ut noen kilder som dere setter dere grundig inn i, og presenter for andre.

3. Diskuter

  • Hvilken betydning hadde sosiale medier for utbredelsen av #metoo-kampanjen i 2017?
  • Hvilken betydning har tradisjonelt journalistisk arbeid for #metoo og seksuell trakassering?
  • Hva har medienes makt å gjøre med #metoo-kampanjen? Hvorfor må mediene passe på å balansere makten sin i #metoo-saker?

4. Skriv

Skriv en fagtekst med tittelen: "Medienes makt og #metoos betydning for individ og samfunn". Formuler en avgrenset problemstilling og referer til kilder i teksten.

Relatert innhold

Når du gjør nettsøk, kan du bruke strategier for navigasjon og bruk av søkeord, du kan planlegge og dokumentere søk, og du kan bruke lesestrategier.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 23.02.2023

Læringsressurser

Seksualitet og grenser