Hopp til innhold

Oppgave

Hvor går grensen? Metoo og mediemakt

Er det greit å holde deg i hånden, kysse deg i håret eller ta deg på låret, selv om du har sagt "nei takk"? Hvilken betydning har sosiale medier og nyhetsmediene hatt for hvordan vi forstår seksuell trakassering?

LK20

Sett deg inn i saken og skriv en fagtekst om medienes makt og metoo.

Metoo startet som en kampanje i sosiale medier i oktober 2017 med at kvinner delte historier om overgrep og seksuell trakassering og brukte emneknaggen #metoo. Siden den gangen er det blitt enklere å gi beskjed om overtramp, og rutiner for behandling av trakassering er kommet på plass i veldig mange organisasjoner.

1 Diskuter: Hvor går grensen?

"Kvinner og jenter over hele verden har støttet #metoo-kampanjen. Mange politikere og kulturkjendiser har blitt avslørt for sin oppførsel og har måttet forlate sine stillinger. I Frankrike mener noen at det nå har gått for langt, og at menn må få lov til å flørte."

  • Diskuter i grupper, gjerne på tvers av kjønn: Hvor går grensen?
  • Hvor går linjen mellom trakassering og flørt?
  • Når skal vi si fra om at noe ikke er greit?

3 Se videoen og gjør nettsøk

Gjør søk på "#metoo" i ulike søkemotorer, i avisdatabaser, mediehus og i sosiale medier. Prøv å finne svar og gjøre deg opp en mening om følgende spørsmål:

  • Hva handler de siste sakene som omtaler metoo om? Når er de fra?
  • Hvilke vinklinger finner dere i journalistiske saker om metoo i mediene?
  • Plukk ut noen kilder som du setter deg grundig inn i og presenter for andre.

4 Diskuter

  • Hvilken betydning hadde sosiale medier for utbredelsen av #metoo-kampanjen i 2017?
  • Hvilken betydning har tradisjonelt journalistisk arbeid for metoo og seksuell trakassering?
  • Hva har medienes makt å gjøre med metoo-kampanjen? Hvorfor må mediene passe på å balansere makten sin i metoo-saker?

5 Skriv

  • Skriv en fagtekst med tittelen: Medienes makt og metoo´s betydning for individ og samfunn. Formuler en avgrenset problemstilling og bruk kildereferanser i teksten.
Sist oppdatert 16.12.2019
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Seksualitet og grenser