Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Dickpics" i et kommunikasjonsperspektiv

Ny teknologi har gitt oss nye måter å kommunisere på, men situasjonskonteksten er av og til uklar slik at misforståelser oppstår. Hvorfor oppfatter avsender og mottaker av såkalte "dickpics" budskapet så ulikt?

Se episoden av Innafor om penisbilder, og les NRK-artikkelen under om det samme temaet.

– "Dickpics" er en enorm misforståelse (nrk.no)

Sett "dickpics" i et kommunikasjonsperspektiv

Den svenske forfatteren Caroline Hainer har skrevet bok om disse bildene, og hun beskriver fenomenet på denne måten i et intervju i NRK-artikkelen over:

Det er en kommunikasjonsmiss, der avsenderen håper på en positiv reaksjon, mens mottakeren oppfatter nøyaktig det motsatte. Dickpics er en enorm misforståelse, vi prater ikke samme språk, vi har ulike signaler.

(Kumano-Ensby & Tvilde, 2018)

  • Diskuter sitatet i klassen. Hvordan tolker dere slike bilder?

  • Politiet har gått ut og bedt om at vi går bort fra begrepet "hevnporno" om nakenbilder som blir spredt uten samtykket til den som er avbildet, og heller bruker betegnelsen "digital seksuell krenkelse". Les mer om dette i artikkelen under. Kan dere på samme måte finne et bedre navn på "dickpics"?

    Kripos-video går viralt: – Slutt å bruke begrepet "hevnporno" (nrk.no)

  • Gå sammen i grupper og lag en podkast eller et foredrag om fenomenet "dickpics" i et kommunikasjonsperspektiv. Bli enige om en problemstilling som dere skal svare på i podkasten eller foredraget. Målgruppa skal være foreldre og lærere. Bruk kunnskapen dere har om kommunikasjon, til å komme med faglige refleksjoner om denne bildedelingspraksisen.

Kilde

Kumano-Ensby, A. L. & Tvilde, K. N.(2018, 16. juni). –"Dickpics" er en enorm misforståelse. NRK. https://www.nrk.no/dokumentar/xl/_-_dickpics_-er-en-enorm-misforstaelse-1.14078655

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 26.03.2021

Læringsressurser

Seksualitet og grenser