Hopp til innhold
Tverrfaglige temaer

Ytringsfrihet, karikaturer og demokrati

Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet som står sterkt i demokratiske land. I et demokrati vil derfor retten til å lage satire og karikaturer om de som har makt, være en sentral del av ytringsfriheten. Men er humor og kritikk gjennom satire og karikaturer nødvendige i et demokrati?
Quisling gir nazihilsen til en tysk vakt. Han har strak arm. Illustrasjon.

I den tverrfaglige læringsstien "Ytringsfrihet, karikatur og demokrati" skal du lære hva som menes med ytringsfrihet, satire og karikaturer. Det er nødvendig å sette seg inn i hovedlinjene i ytringsfrihetens historie og forstå hvor viktig kritikk av makthavere har vært for demokratiets utvikling.

Vi kan tilnærme oss temaet ved å ta utgangspunkt i hvordan karikaturer og satire har vært sentrale elementer i samfunnskritikken vår. Når du har satt deg inn i hva som menes med ytringsfrihet, satire og karikaturer, skal du fordype deg i hvordan dette henger sammen med demokrati. Deretter skal du problematisere temaet ved å se nærmere på forholdet mellom karikaturstrid og ytringsfrihet.

Når du har fullført læringsstien, kan du fordype deg videre i temaet i ulike fag – og i tverrfaglige oppgaver.

Prosjekt om ytringsfrihet

En annen måte å jobbe med temaet på er å gjøre det gjennom et prosjekt over en avgrenset tidsperiode. Ytringsfrihet er et viktig og sentralt tema som berører læreplanene i forskjellige fag. Temaet egner seg derfor bra som utgangspunkt for et tverrfaglig samarbeid, og det åpner for at elevene kan tilnærme seg temaet fra ulike vinkler – i ulike fag.

Ulike opplegg om ytringsfrihet

I tillegg til arbeidsmåter som er nevnt her, finnes det tre andre opplegg på NDLA som omhandler ulike sider ved temaet ytringsfrihet:

Ytringsfrihet under press

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, engelsk, mediesamfunnet 1, mediesamfunnet 2, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap

Ytringsfrihet, sensur og grenser

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, medie- og informasjonskunnskap 2, mediesamfunnet 2, historie, religion og etikk

Bruk ytringsfriheten din

Relevante fag: alle

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 17.12.2021