Hopp til innhold

Ytringsfrihet under press

I 2021 ble Nobels fredspris delt ut til to journalister. Samtidig virker det som at ytringsfriheten er under press globalt. Hva skjer egentlig med ytringsfriheten?
To menn står med ryggen til og viser skader på ryggen. Det er røde merker som sannsynligvis kommer av slag og pisking. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I den tverrfaglige læringsstien "Ytringsfrihet under press" skal du sette deg inn i hva som menes med ytringsfrihet og pressefrihet. Viktige problemstillinger er hvordan ytringsfriheten blir truet, og hvordan arbeidsforholdene til pressen og journalister er utfordrende i flere land.

En måte å tilnærme seg dette temaet på er å ta utgangspunkt i utdelingen av Nobels fredspris 2021, der journalistene Dmitrij Muratov og Maria Ressa ble anerkjent for arbeidet sitt. Deretter skal du se nærmere på hva som skjer i ulike land som scorer lavt på presse- og ytringsfrihet. Gjennom arbeidet skal du diskutere ulike problemstillinger tilknyttet ytringsfrihet, og hvorfor ytringsfriheten er under press i dag.

Når du har fullført læringsstien, kan du fordype deg mer i temaet innen ulike fag og i tverrfaglige oppgaver. Oppgavene kommer på slutten av læringsstien og heter "Fordyp deg videre".

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, engelsk, mediesamfunnet 1, mediesamfunnet 2, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap.

Prosjekt om ytringsfrihet

En annen måte å jobbe med temaet på kan være å gjennomføre et prosjekt over en avgrenset tidsperiode. Ytringsfrihet er et viktig og sentralt tema som berører læreplanene i forskjellige fag og egner seg derfor bra som utgangspunkt for et tverrfaglig samarbeid. Dette åpner for at elevene kan tilnærme seg temaet fra ulike vinkler i ulike fag.

Ulike opplegg om ytringsfrihet

I tillegg til disse arbeidsmåtene finnes det tre andre opplegg på NDLA som handler om ulike sider ved temaet ytringsfrihet:

Ytringsfrihet, sensur og grenser

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, medie- og informasjonskunnskap 2, mediesamfunnet 2, historie, religion og etikk

Ytringsfrihet, karikaturer og demokrati

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, mediesamfunnet 2, historie, religion og etikk

Bruk ytringsfriheten din

Relevante fag: alle

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 17.12.2021