Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Religion og grenser for ytringsfrihet

Diskusjoner rundt bruk av karikaturer og grenser for ytringsfriheten er tema som har dukket opp de siste årene. Her finner du oppgaver som kan hjelpe deg med å forstå bakgrunnen for diskusjonen. Etterpå skal du reflektere over hvor du selv står i diskusjonen.
Arnulf Øverland på talerstol. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Her kan du velge å jobbe med én eller flere oppgaver. Noen er knyttet til artikler det er lenket til, andre kan du finne svar på andre steder.

Tips

Tenk gjennom hva du har lært i norsk- og historiefaget som kan hjelpe deg til å svare på disse oppgavene.

Oppgave 1. Blasfemiparagrafen

Den såkalte blasfemiparagrafen ble opphevet i Norge i 2015.

 1. Hva innebar paragrafen?

 2. Finner du noen kjente personer som er dømt etter den? Hvilken religion var det i tilfelle snakk om i de aktuelle sakene?

 3. Finner du argumentene for å fjerne paragrafen?

 4. Kan du finne ut om andre land går i samme retning, eller om det noen steder kan være problematisk å uttale seg negativt om religiøse spørsmål? Du kan lese mer i denne artikkelen på Aftenposten om hvordan det i en rekke land er blitt farligere å spotte Gud.

Oppgave 2. Bildeforbud i religioner

Illustrasjon i manuskript med arabisk skrift. Tre menn rir på kameler. Den som rir først, er dekket av et slør og har en flamme over hodet. Maleri.
 1. Finn ut hva som er bakgrunnen til bildeforbudet i islam. Finnes det ulike måter bildeforbudet i islam praktiseres på?

 2. Finnes det bildeforbud i jødedommen og/ eller kristendommen?

 3. Reflekter over om måten de ulike religionene ser på bilder på, kan påvirke hvordan de reagerer på religionskritikk i form av karikaturer.

Oppgave 3. Karikaturstrid og ytringsfrihet

Les artikkelen Karikaturstrid og ytringsfrihet (ndla.no).

 1. Oppsummer kort hva karikaturstriden i Norge og Danmark dreide seg om.

 2. Hvordan viser saken om Jyllandspostens karikaturer hvor viktig det er med kildekritikk?

 3. Når vi diskuterer karikaturer, blir det fort en diskusjon rundt ytringsfrihet. Hvorfor er det viktig å også ha ytringsfrihet rundt religioner?

 4. Hva tenker du om hvordan myndighetene i henholdsvis Norge og Danmark møtte hendelsene rundt karikaturene i 2005?

 5. Angrepene på redaksjonen i Charlie Hebdo og drapet på Samuel Paty viser at karikaturstriden ikke er en engangshendelse. Reflekter over viktigheten av ytringsfriheten satt opp mot prisen disse menneskene har betalt.

Fordypningsoppgave

Dennis Meyhoff Brink sier i en avhandling at religionssatire kan ha vært viktigere for de moderne samfunnsverdiene våre enn religion.

Les artikkelen om religionssatire på forskning.no og svar på spørsmålene en og en. Diskuter dem deretter i klassen. Lag gjerne kjøreregler for diskusjonen før dere begynner.

 • Hva er de moderne samfunnsverdiene våre?

 • Finner vi former for selvsensur i Norge i dag? Det kan være enkeltpersoner, pressen eller andre institusjoner.

 • Hvordan kan selvsensur være en trussel mot ytringsfriheten?

 • Hvis vi starter med utstrakt selvsensur, hvordan tenker du det kan påvirke de moderne samfunnsverdiene vi har opparbeidet?

 • Hvis du mener selvsensur kan påvirke verdiene våre negativt, hva tenker du at vi kan gjøre for å forhindre dette?

Oppsummering etter diskusjonen:

 • Hvis det var uenighet rundt noe av det dere diskuterte – hva tror dere er bakgrunnen for enighet eller uenighet?

 • Klarte dere å holde kjørereglene for diskusjonen? Var det lett? Vanskelig? Begrunn svaret.

 • Kom med forslag til hvordan vi kan diskutere verdispørsmål på en enda bedre måte neste gang.

CC BY-SASkrevet av Karen Marie Halden.
Sist faglig oppdatert 24.01.2022

Læringsressurser

Ytringsfrihet, karikaturer og demokrati