Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva vil du svare?

Kan en 16-åring redde klimaet? Det kan finnes flere svar på dette spørsmålet.

Begrunn svarene dine

Begrunn svarene dine ved å vise til fagstoff om klima og klimadebatten, definisjonsmakt og retorikk.

Sett gjerne opp argumentene dine i et skjema som dette:

Skjema med spørsmål om en 16-åring kan redde klimaet. Det er et felt for å skrive argumenter for, argumenter imot, og egne tanker om spørsmålet. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Gjenta øvelsen

 1. Klassen deler seg opp etter hvilket svar dere vil gi:
  • De som vil svare ja, går til ett hjørne av klasserommet.
  • De som vil svare nei, går til et annet hjørne.
  • De som ikke vet, går til et tredje hjørne.
 2. I hvert hjørne: Begrunn for hverandre hvorfor dere valgte å svare henholdsvis ja, nei og vet ikke.
 3. Én fra hvert hjørne legger fram argumentene fra gruppa si. Lar du deg overbevise av det de andre gruppene sier, så bytt hjørne.
 4. Har dere fordelt dere annerledes nå enn dere gjorde før dere startet på læringsstien? Hvorfor / hvorfor ikke, tror du?

Vet du nå hva du kan gjøre?

Tenk over hva du har lært, og om det vil påvirke egne handlinger framover:

 1. Vil du endre levemåte?
 2. Vil du delta i klimadebatten?
 3. Har du tro på at du kan gjøre en forskjell?

Diskuter spørsmålene med en medelev og begrunn svarene dine

CC BY-SASkrevet av Marthe Moe.
Sist faglig oppdatert 21.02.2019

Læringsressurser

Kan ungdommen redde klimaet?