Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen handler om at du skal få kunnskaper om demokratiets forutsetninger – og rettighetene og pliktene dine som medborger. Du skal bli en aktiv medborger og bidra til å videreutvikle demokratiet i Norge.

Deltakelse

Deltar du i samfunnet? Det er ikke bare gjennom politikken du kan påvirke. Du kan delta og være en medborger i skolen, på jobb, i sosiale medier, i organisasjoner, i menigheten og på trening.

9 caser