Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er drivhuseffekt?

Drivhuseffekt er når gasser i atmosfæren fanger opp en del av varmeenergien som jorda sender ut, etter å ha blitt varmet opp av sola. Dette er nødvendig for at det skal være levelig på jorda, men økt drivhuseffekt fører til klimaendringer.

Energibruk og drivhuseffekt

I flere milliarder år har livet på jorda bare kunnet bruke sola som energikilde. Solenergien sørger for fotosyntesen i grønne planter og et klima med passende temperatur. Etter hvert kunne solenergien også brukes indirekte, ved at våre forfedre greide å lage ild ved å brenne trevirke. Senere har menneskene også utnyttet solenergien som ligger lagret i torv og kull.

Kull og olje er millioner år gamle lagre av fossilt brensel, og er rester av planter og dyr som vokste og levde av solenergi. Trær som vokser og lever i dag, er nye lagre av solenergi.

Et moderne industrisamfunn trenger energi til å drive fabrikker, transportmidler som biler, båter, tog, fly, traktorer og andre landbruksmaskiner. Energien til dette kommer for det meste fra fossilt brensel, enten direkte ved bruk av kull og olje eller indirekte som elektrisk strøm fra olje- eller kullfyrte varmeenergiverk. Når varmeenergiverkene bruker olje og kull som energikilde, er det hydrokarboner som brenner, og da blir det dannet karbondioksid (CO2) og vann (H2O).

Drivhuseffekten – atmosfæren holder på varmen

Når kortbølga og energirik stråling fra sola møter atmosfæren, blir noe av strålinga reflektert tilbake til verdensrommet, mens resten fortsetter gjennom atmosfæren. Her blir stråling tatt opp av atmosfæren på vei ned til jordoverflata.

Den kortbølga strålinga varmer opp jordoverflata. En del av denne langbølga varmeenergien stråler ut i atmosfæren. Mesteparten av denne varmen holdes igjen i atmosfæren på grunn av de såkalte drivhusgassene. De vanligste er vanndamp og karbondioksid. Andre drivhusgasser er metan, lystgass og KFK-gasser.

Drivhuseffekt er en helt naturlig prosess, ja, den er nødvendig for å opprettholde livet på jorda slik vi kjenner det i dag. Problemet kommer når konsentrasjonen av drivhusgasser blir høyere enn det som er normalt. Da får vi en økt drivhuseffekt, som fører til endringer i klimaet på jorda.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin og Nils H. Fløttre.
Sist faglig oppdatert 11.02.2019

Læringsressurser

Kan ungdommen redde klimaet?