Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mitt økologiske fotavtrykk

Beregn det økologiske fotavtrykket ditt og diskuter med andre hvordan du kan redusere det. Legg en plan for deg selv, og del det du kommer fram til.
Ungdommer sitter på golvet med en stor plakat foran seg. Foto.

Forarbeid

 • Tenk: Hvilke faktorer påvirker det økologiske fotavtrykket ditt? Lag et tankekart.
 • I par: Vis tankekartet ditt til en annen. Finn likheter og forskjeller.
 • Del: Diskuter i klassen. Hvordan kan vi redusere det økologiske fotavtrykket vårt?

Ta testen!

Finn ut hva som bidrar mest til det økologiske fotavtrykket ditt i den forhåndsutfylte oversikten "Beregn ditt fotavtrykk" på Ducky. Her kan du legge inn dine egne tall for blant annet bruk av varer og tjenester.

Oppgave 1. Mitt fotavtrykk

 1. Hvorfor må du oppgi den samlede inntekten til husholdningen, tror du?
 2. Undersøk hva som ligger i kategorien "Offentlig".
 3. På hvilke områder har du et høyere forbruk enn gjennomsnittet?
 1. På hvilke områder vil det monne mest at du reduserer?
 2. Å reise med fly bidrar til 0,28 kg per kilometer per passasjer per år. Finn ut hvor du kan fly, hvis hele forbruket ditt bestod av å reise med fly.

Oppgave 2. Dette vil jeg gjøre!

 1. Ta utgangspunkt i den kategorien der du har størst bidrag. Prøv deg fram i kalkulatoren ved for eksempel å endre på

  1. hvor mye kjøtt du spiser
  2. hvor ofte du reparerer ødelagte ting
  3. hvor ofte du reiser med fly
 2. Finn ut hva som har størst innvirkning på ditt økologiske fotavtrykk.
 3. Velg ut 1-2 tiltak du kan gjøre for å redusere dine bidrag til utslipp. Formuler et mål som både er realistisk og konkret, for eksempel: "Jeg skal gå til skolen hver dag." Ta også med hvor mye tiltaket ditt vil redusere fotavtrykket. Hvis du regner om reduksjonen fra antall kg CO2e til for eksempel flyreiser, så er det lettere å skjønne hvor stor reduksjonen er.
 4. Lag en digital plakat med målet ditt eller en oppfordring til andre. Du kan lage plakaten med programvare på PCen din eller på nettet.
Kollasj av plakater om økologisk fotavtrykk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Klassen kan lage en utstilling av plakater på skolen, eller dele plakatene i sosiale medier og på skolens infoskjermer.

Forslag til videre arbeid

 • Få tips til flere tiltak på Grønne tips hos Framtiden i våre hender.
 • Lag en reklame/reklamefilm der du forsøker å overbevise andre om å redusere sitt økologiske fotavtrykk. Ta utgangspunkt i noen få konkrete tiltak. Forsøk å koble sentrale faguttrykk (bærekraftig utvikling, økologisk fotavtrykk, forbruk, ressurser) til reklamen.
 • Samle resultatene fra hele klassen i et delt regneark. Gjør statistiske beregninger og lag grafiske framstillinger av datamaterialet.
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 27.03.2023

Læringsressurser

Kan ungdommen redde klimaet?