Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Kan en 16-åring redde klimaet?

CC BY-SA

Hvor trygg ville du følt deg i en debatt om klima og klimaendringer? I denne tverrfaglige læringsstien møter du fagstoff fra naturfag, norsk, engelsk og samfunnsfag. Etter å ha gjennomført læringsstien skal du

  • kunne forklare drivhuseffekt, global oppvarming og klimaendringer
  • ha kunnskap om hva du selv kan gjøre for å bremse klimaendringene
  • vite hva du kan gjøre for å påvirke de som tar beslutninger
  • kunne reflektere over hva som påvirker troverdigheten til en person eller en organisasjon
  • kunne bruke kunnskapen om klima til gjøre deg opp en egen mening om klimaspørsmålet
  • forstå at også du kan gjøre en forskjell  i kampen mot klimaendringene