Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Småfugler – islandsk realisme

Den islandske filmen Småfugler handler om utenforskap, oppvekst og vanskelige familieforhold. I denne oppgaven skal dere se filmen, diskutere tematikken og utforske hvordan den er en del av den realistiske tradisjonen.

1. Hva vil filmen fortelle dere?

Se filmen. Etter dere har sett den, skal dere jobbe både individuelt og sammen om hva filmen egentlig vil formidle.

  1. Skriv alene: Hva syntes du var det viktigste i denne filmen? Altså: Hva er det den vil fortelle deg? Begrunn svaret ved å vise til scener fra filmen.

  2. Snakk i grupper: Sammenlikn svarene deres. Hadde dere lagt vekt på det samme? Diskuter eventuelle forskjeller.

  3. I klassen: Diskuter filmens tematikk i plenum. Skriv gjerne stikkord på tavla eller i et samskrivingsdokument.

2. En realistisk film

Jobb i par:

  1. Les artikkelen "Realismen, både en skrivemåte og en epoke", som handler om realismen som skrivemåte i litteraturen.

  2. Lag ei liste over hva som kjennetegner den realistiske skrivemåten.

  3. Diskuter hvordan dere kan kjenne igjen den realistiske tradisjonen i filmen Småfugler. Dere skal altså ta utgangspunkt i notatene om skrivemåten, men overføre dette til realismen i filmmediet.

3. Innhold og fortellemåte

Skriv en tekst på 300–500 ord der du forklarer hvordan det du mener er tematikken i filmen, blir formidlet gjennom en realistisk fortellestil. Bruk fagbegreper som "miljøskildring", "indirekte personskildring" og "" i teksten din.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 03.11.2023

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme