Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Flinkis? Lever du som Doppler?

Romanfiguren Doppler, i Erlend Loes roman med samme navn, går inn i en livskrise etter fall på sykkel. Han innser at han har levd galt og flytter ut i skogen sammen med elgkalven Bongo. Her starter selvransakelsen. Hva han har gjort galt? Han har vært for flink. Er det den nye norske folkesykdommen?

Del 1. Er "flinkhet" en folkesykdom?

I boka Sykt flink skriver psykologen Lars Halse Kneppe:

Som psykolog møter jeg daglig unge mennesker som sakte, men sikkert sliter seg ut i et forsøk på å prestere på for mange arenaer samtidig. De forteller om en verden der kravene både er blitt mange flere og mye høyere. De må prestere. Hele tiden. Alternativet er å mislykkes. Enten mestrer de alt eller ingenting. Det er sånn det føles. Og alltid er det som om hele fremtiden og selvfølelsen står på spill. (Halse Kneppe, 2021)

Diskuter i grupper

 1. Kjenner dere dere igjen i psykologens beskrivelse av unge mennesker i dag?

 2. På hvilke ulike arenaer er det dere som ungdom skal være "flinke" og møter høye krav?

 3. Går det egentlig an å gjøre opprør mot "flinkhetstyranniet"? I så fall: hvordan? Eller: hvorfor ikke?

 4. Diskuter påstanden: "Flinkhet er blitt en norsk folkesykdom overført fra foreldre til barna deres."

Del 2. Les og diskuter Doppler

Relatert innhold

Jobb aleine

 1. Les utdragene fra romanen Doppler.

 2. Formuler med egne ord det du mener er temaet i utdragene.

 3. Plukk ut minst ett sitat som du syns representerer temaet på en god måte.

Jobb i grupper

 1. Diskuter hva dere mener er temaet i utdragene fra romanen.

 2. Les sitatene dere har plukket ut, høyt for hverandre, og fortell hvorfor dere valgte nettopp disse.

 3. Er det deler av utdraget dere kan kjenne dere, eller det samfunnet dere lever i, igjen i? Diskuter og begrunn ved å vise til sitater fra utdraget.

Del 3. Hvordan skriver Erlend Loe?

Erlend Loe har blitt kjent for sitt særegne språk. Det sies at man kan kjenne igjen stilen hans med en gang, uten å vite at han står bak et verk. "Det loeske" har noen anmeldere skrevet om.

Jobb i par

 1. Studer og nærles språket i utdraga. Hvordan vil dere karakterisere det? Hvorfor tror dere Loe er blitt kjent for nettopp dette språket?

 2. Se gjennom presentasjonen under. Målet er at dere nå skal bruke fagbegreper om språket til Erlend Loe. Fagbegrepet dere skal bruke, står som overskrift på sida, mens sitatet fra romanen skal være et eksempel. Diskuter sammenhengen mellom fagbegrepet i overskrifta og eksempelet.

Del 4. Tekst i kontekst: Doppler – en samfunnskritisk bok?

Jobb aleine

 1. Les utdrag fra boka Sykt flink av Lars Halse Kneppe på psykologisk.no.

 2. Skriv en tekst på ca. 500 ord. I teksten din skal du reflektere over hvilke sider ved det norske samfunnet på 2000-tallet Erlend Loe kritiserer i Doppler. Du kan velge to ulike vanskelighetsgrader:

  • Vanskelighetsgrad 1: Vis hvordan Erlend Loe kritiserer samfunnet ved å bruke bare romanutdraget som kilde.

  • Vanskelighetsgrad 2: Vis hvilke sider ved samfunnet Erlend Loe kritiserer ved å bruke både romanutdraget og Lars Halse Kneppes tekst som kilde.

  Se gjennom presentasjonen under for å få tips til hvordan du kan strukturere teksten din og bruke sitater fra kildene.

Relatert innhold

Kan dagens generasjon egentlig forstå Jens Bjørneboes tekst "Om formyndermennesket"? Eller har dere ikke noen å gjøre opprør mot lenger?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 25.03.2022

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme