Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Chanel – fortjent luksus eller hodeløs shopping?

Nå skal dere se en reklamefilm, besøke Isabel Raads blogg og lese ei novelle av Nora Lindblad. Det tekstene har felles, er at de har samme hovedrolle: ei Chanel-veske. Dere skal også diskutere det etiske dilemmaet: Er det greit å betale 50 000 kroner for ei veske, eller er det hodeløs shopping?

Tilgjengelighet

Del 1 i denne oppgaven kan være vanskelig å gjennomføre for synshemmede. Den er ikke nødvendig for å dekke kompetansemålene som gjelder for oppgaven. De dekkes gjennom arbeid med de resterende delene.

Del 1. En reklamefilm for Chanel

Se reklamefilmen for Chanel over. Diskuter deretter:

 1. Hvordan syns dere Chanel framstiller produktet sitt i reklamefilmen?

 2. Hvordan framstår kvinnen i filmen?

 3. Hvilke assosiasjoner får dere til merket Chanel?

Del 2. Hvor mye er det greit å betale for ei veske?

Ei skinnende, luksuriøs veske i rødt og gull og et par matchende sko. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter i plenum:

 1. Hvor mye mener dere det er greit å betale for ei veske? Begrunn svaret deres.

 2. Er det andre ting enn vesker dere mener det brukes uvanlig mye penger på?

 3. Viste diskusjonen om spørsmål a) og b) noen kjønnsforskjeller? I så fall hvordan?

 4. Går det an å bli glad i ting? Eller er man da en materialist?

 5. Diskuter påstanden under. Er dere enige?

Når man kjøper en Chanel-veske, så kjøper man ikke bare en veske, man kjøper en del av en drøm. Det er et statussymbol (Ravneberget, 2018).

Del 3. Isabel Raads veskekjøp

Influenseren Isabel Raad gikk til innkjøp av ei ny Chanel-veske og skreiv om det på bloggen sin. Les innlegget, og gjør oppgavene under.

Blogginnlegget "Mitt dyreste kjøp" på Isabel Raads blogg

Arbeid i par:

 1. Vurder samspillet mellom tekst og bilder i blogginnlegget. Hva mener dere Raad ønsker å oppnå med dette innlegget?

 2. Vurder Raads etos.

 3. Se i kommentarfeltet. Hvilke ulike reaksjoner får Isabel Raad på innlegget sitt? Hvem er dere mest enig med? Begrunn svaret deres.

Del 4. Ei novelle om å skille seg fra Chanel-veska si

En butikk med ei rekke salgsplakater der det blant annet står "I shop therefore I am". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Novella "Chanel" er skrevet av Nora Lindblad. Den handler om en ung kvinne som etter mye om og men bestemmer seg for å selge Chanel-veska si.

Relatert innhold

Ei novelle om å skille seg fra Chanel-veska si.

A. Jobb aleine:

Les novella. Svar deretter på disse spørsmålene:

 1. I første del av novella sitter hovedpersonen sammen med venninna Ida og kjæresten hennes Sondre. I denne delen antydes det som er novellas og hovedpersonens konflikt. Beskriv denne med egne ord.

 2. Hovedpersonen i novella sammenlikner seg med Ida. Hvordan vurderer hun seg selv i sammenlikninga, og hva slags forandring ønsker hun å gjennomgå?

 3. Veskesalget blir gjennomført, men det er vanskelig. Hvorfor? Begrunn svaret ved å vise til sitater.

 4. Hvordan tolker du slutten?

 5. Motivet i novella er et vanskelig veskesalg, men hva kan temaet være? Skriv fritt i fem minutter om dette, og begrunn svaret ved å vise til minst tre sitater.

 6. Oppsummer det du har skrevet om temaet, med ett ord.

B. I plenum:

 1. Alle skriver ned ordet de skrev i forrige oppgave, på en lapp. En elev samler inn lappene og skriver orda på tavla. Hvis flere har skrevet det samme ordet, kan det markeres med streker bak ordet.

 2. Diskuter de ulike tolkningene dere har kommet med.

Del 5. Hodeløs materialisme eller velfortjent luksus?

A. Jobb aleine:

Skriv en tekst på ca. 300 ord der du argumenterer for eller mot denne påstanden:

 • Å unne seg vesker til 50 000 kroner er helt greit. Alt kommer an på hvor mange penger du har. Man får som fortjent.

Tittelen på teksten din skal være enten "Hodeløs materialisme" eller "Velfortjent luksus".

B. Jobb i par:

Finn en i klassen som valgte motsatt tittel av deg i den forrige oppgava. Les tekstene deres høyt for hverandre, og diskuter argumentene deres. Målet er ikke at dere skal bli enige, men forstå hverandres argumenter.

Kilde

Ravneberget, S. T. (2018, 5. november). Nå øker prisen på disse tidløse Chanel-veskene. Melk & Honning. https://melkoghonning.no/pris-chanel-vesker/

Relatert innhold

Hvordan prøver reklame og bloggere å påvirke deg? Her skal du både undersøke sider du bruker mye selv og sida til ei ung jente som reklamerer for tampong.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 01.04.2022

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme