Hopp til innhold

Konseptutvikling og kommunikasjon (IM-MED vg2)

Dette er ikke et komplett læremiddel produsert av NDLA, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Flermedial historiefortellende journalistikk

Du har nesten ubegrenset med muligheter til å produsere flermediale, digitale fortellinger satt sammen av mange ulike medietyper. Da er det viktig at du har en god fortelling i bunn og bruker medietyper og virkemidler bevisst for å formidle fortellingen på en god måte til målgruppen.

Læringsressurser

Flermedial historiefortellende journalistikk