Hopp til innhold

Fagartikkel

Utforsking av en interaktiv historie: Pus med støvler

Den interaktive historien om Pus med støvler har mange mulige hendelsesforløp. Se strukturen steg for steg.

Pus med støvler går ved hus i middelalder-stil. Bilde.

Pus med støvler er en populær karakter fra Shrek-filmene. Det er laget både film, serie og interaktiv film om Pus med støvler.

Nå skal du få se på strukturen i Pus i den magiske boka: fanget i et eventyr (2017). Den er regissert av Roy Burdine og Johnny Castuciano for Netflix. Starten har ruter-struktur der hvert valg har to alternativer, og når du har sett alternativ 1a (Sloss mot en gud) eller alternativ 1b (Kjempe mot et tre) ender du uansett opp samme sted: valg 2. Sånn fortsetter det videre til det fjerde nivået.

Interaktiv struktur i starten av Pus med støvler. Illustrasjon.

Her ser du starten på den interaktive fortellingen om Pus med støvler. Selv om de ulike valgene har forskjellige alternativer kommer seer til samme fortsettelse (valg 2) uavhengig av om de valgte 1a eller 1b.

Fra symmetrisk ruter-struktur til en friere struktur

Fra valg 4 skjer det litt mer drastiske endringer. Følger du banen til 4a til venstre og videre. fortsetter ruter-strukturen i hovedsak der du kan innvirke noe på handlingen underveis, samtidig som historien følger en hovedtråd.

Hvis du går for 4b (Ond dronning) er du plutselig få steg unna slutten. Valg 5c (Dronningen) og 5d (Pinlig kyss) gir samme historie videre som langt nede i strukturen til venstre etter 4a (Kattepirat). Da går du helt ned til 11a (Ond dronning). Valgalternativene som tilbys her er de samme som under 4b, men det er litt ulike ordvalg; 12a (Dronning) og 12b (Kysse dronning).

Strukturen endres drastisk ved valg fire i fortellingen om Pus med støvler. Illustrasjon.

Det skjer et stort veivalg i fortellingen når du velger mellom 4a (Kattepirat) og 4b (Ond dronning).

Mot slutten er det to ulike løp. Uten å røpe for mye, starter begge sluttene i samme miljø, men det er to ulike utganger. De lange, buede strekene som går fra 5c (Finne dronningen) og 5d (Pinlig kyss) går helt til 12a (Dronning) og 12b (Kysse dronning). For å få slutt 1 må du gå via 4b eller videre ved 11a. Går du for 11b (Slutten) kommer du til slutt 2.

Struktur slutten av Pus med støvler. To mulige slutter. Illustrasjon.

For å kunne velge mellom begge sluttene, må du gå for 4a (Kattepirat) under det store veivalget tidlig i fortellingen. De lange strekene som går til 12 (Dronning) og 12b (Kysse dronning) kommer fra 5c og 5d lengre opp i fortellingen.

Oppgave

Hvordan vil du beskrive strukturen i "Pus i den magiske boka: fanget i et eventyr"?

Sist faglig oppdatert 06.01.2020
Skrevet av Stina Åshildsdatter Grolid

Læringsressurser

Flermedial historiefortellende journalistikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs