Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser multimedial journalistikk

Velg en journalistisk sak og analyser den.
Person plasserer papirlapper i ulike former og farger og gule piler på en flate. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Forslag til digitale fortellinger som kan analyseres

Bruk inndelingen nedenfor som disposisjon for analysen din.

1. Informasjon

Skriv tittel, opphavere og roller, publikasjon og publikasjonstidspunkt. Legg ved lenke.

2. Innhold og fokus

 • Beskriv kort temaet og fortellingen.

 • Hvordan er teksten og fortellingen bygd opp? Hvis du kjenner igjen noen dramaturgiske grep eller modeller, pek på disse.
 • Har fortellingen en eller flere sentrale karakterer? Beskriv dem kort og forklar hva slags roller de har.
 • Hva er anslaget? Forklar på hvilke måter det kan eller ikke kan engasjere potensielle lesere. Pek på grepene.
 • Hvilken målgruppe tror du denne fortellingen er ment for? Begrunn og forklar.

3. Medietyper

Skriv en kort samlet tekst om det visuelle uttrykket.

 • Ta for deg ett og ett medieelement som fortellingen har, og beskriv dem hver for seg. Si noe om teknikk, stil og utforming på bilder, video, grafiske elementer, lyd og layout.

 • Finn og forklar blikkfanget, komposisjonen og virkemidler som er brukt. Hvordan vil du beskrive den tekniske kvaliteten?

 • Hvordan bidrar de enkelte medieelementene til å formidle historien, samlet sett?

4. Brukeropplevelse og brukervennlighet

Beskriv navigasjonen og brukeropplevelsen. Hvilke valg får du som bruker? Hvor brukervennlig er designet? Lag gjerne skisser, begrunn og forklar.

5. Oppsummering

Oppsummer hovedtrekkene i analysen av den digitale fortellingen. Drøft til slutt:

 • Hva opplever du som gode kvaliteter ved den digitale fortellingen?

 • Hva kunne ha vært gjort på en bedre måte?

 • Hvilke grep vil du huske og ta med deg i egne produksjoner?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 12.01.2021

Læringsressurser

Flermedial historiefortellende journalistikk