Hopp til innhold

Konseptutvikling og kommunikasjon (IM-MED vg2)

Dette er ikke et komplett læremiddel produsert av NDLA, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Statistikk og kildekritikk

Når du jobber i mediebransjen, er det viktig å kunne forstå og videreformidle statistikk på en forståelig måte. Dette emnet handler om tolkning og presentasjon av statistiske data. Hvordan unngår du å bli lurt av statistikk, og hvordan bruker du statistikk korrekt?

Læringsressurser

Statistikk og kildekritikk