Hopp til innhold

Fagartikkel

Diagrammer

Det er lettere å forstå tallverdier når de framstilles visuelt. Regnearkprogrammene har innebygde veivisere som gjør det enkelt å lage ulike typer diagrammer. Det er viktig å velge en diagramtype som gjør at tallene blir enklest mulig å forstå.

En vegg laget av treplanker. På veggen er det grupper på fem og fem streker skrevet med kritt. Hver femmergruppe består av fire parallelle, loddrette streker og en diagonal strek som går tvers gjennom de fire loddrette strekene. Foto.

Slik holdt de tellinga i gamle dager.

Ulike typer diagrammer

I regnearkprogrammet finnes det mange ulike diagramtyper å velge mellom, men ikke alle egner seg like godt til å vise alle typer data. Du må derfor tenke gjennom hvilken diagramtype som presenterer dataene dine på den mest oversiktlige måten, og ikke bare ta et diagram som du synes ser fint ut.

De tre vanligste diagramtypene er stolpediagram, linjediagram og sektordiagram.

Stolpediagrammet egner seg best når du skal vise verdier som kan sammenlignes direkte.

Stolpediagram i Excell. Langs y-aksen står tallverdiene 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 og 35 oppført. Langs x-aksen står tallene én til seks. Ved hvert tall er det plassert to stolper, slik at en kan sammenlikne verdier fra to undersøkelser.

StolpediagramLinjediagrammet er best egnet til å vise trender over tid, eller mange verdier samlet. Skal du for eksempel vise hvordan temperaturen har utviklet seg hver dag gjennom et helt år, blir det altfor mange stolper om du velger et stolpediagram. Et linjediagram, derimot, viser tydelig utviklingen i temperaturen.

Linjediagram. Langs y-aksen står verdiene 0, 10, 20, 30, 40 osv., helt opp til 70. Langs x-aksen står tallene 1, 2, 3 osv., til og med 6. For hvert tall i x-aksen er det ført opp en verdi y i diagrammet, og det er trukket ei linje som forbinder de enkelte verdiene.  Skjermdump.

LinjediagramSektordiagrammet kan bare brukes til å vise ett sett data, men det fungerer bra når du vil vise hvor mye hver enkelt del utgjør av helheten.

Sektordiagram. En sirkel som er delt opp i kakestykkeliknende biter som viser hvor stor prosentdel de enkelte elementene utgjør av helheten. Bitene er holdt i ulike blåtoner. Skjermdump.

SektordiagramDet finnes også andre diagrammer, for eksempel overflatediagram, boblediagram og radardiagram. De brukes til å framstille visse typer data grafisk. Du kan eksperimentere med de ulike diagramtypene for å se hvordan de ser ut, men vær forsiktig med å bruke spesielle diagramtyper til å vise vanlige data i et regneark.

Sist faglig oppdatert 11.07.2017
Skrevet av Arne Jansen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Statistikk og kildekritikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter