Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er et dekar?

Dekar er en måleenhet som brukes mye innen skog og landbruk og i andre sammenhenger der vi skal oppgi størrelsen på et areal. I dagligtale blir ofte mål benyttet for det samme som dekar. Men hvor mye er egentlig et dekar? Bli bedre kjent med hva et dekar er, gjennom disse oppgavene.

Finn ut mer!

Det kan være vanskelig å se for seg hvor stort et dekar er. Her er et par forslag til øvelser for å se i praksis hvor stort det er. Øvelsene gjøres ute. Dere trenger målebånd, kalkulator og eventuelt en GPS.

Øvelse 1: Gjett hvor stort et dekar er!

Finn et område med god plass. Prøv å gjett hvor stort et dekar er. Plasser en elev i hvert hjørne på det arealet dere tror utgjør en firkant på et dekar. Noen andre elever måler opp lengden på sidene av firkanten. Regn ut arealet. Hvor nære var dere å tippe riktig? Dere kan dele inn klassen i lag og se hvilket lag som kommer nærmest et dekar.

Øvelse 2: Gjett størrelsen på arealer

Velg ut noen arealer ved skolen. Det kan for eksempel være en parkeringsplass eller en fotballbane eller noe annet med fasong som en firkant. Tipp først hvor stort arealet er i dekar. Så måler dere opp og regner ut arealet. Var det noen som tippet riktig? Hvem var nærmest?

Øvelse 3: Mål opp arealer med GPS

Hvis dere skal regne ut arealet på områder som ikke er firkantet, kan en GPS være et godt hjelpemiddel. På en håndholdt GPS finnes det funksjon for oppmåling. Slå på denne. Ved å gå rundt ytterkanten av et område vil dere få opp hva arealet er. Tipp arealet før dere måler. Hvem tippet nærmest? Regn om kvadratmeter til dekar ved å dele på 1000.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 24.06.2020

Læringsressurser

Bruk av kart, kompass og GPS