Hopp til innhold

Fagstoff

GPS-teknologi

Har du en smarttelefon i lomma, går du samtidig rundt med en GPS. Men hva er egentlig en GPS, hvordan virker det, og hva kan GPS brukes til i naturbruksyrkene?
Satellitt som svever over jorda. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Går du inn på et kart på smarttelefonen, kan du få opp akkurat hvor du er. I mange biler er det GPS som forteller hvor du befinner deg, og hvordan du kan finne fram dit du skal.

Tenk etter:

Hvilke bruksområder for GPS kjenner du til?

Prikker som beveger seg i ulike sirkler rundt jorda. Tall som viser hvor mange satellitter som er synlig fra et bestemt sted. Tallet varierer mellom fem og ti. Animasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan fungerer GPS-systemet?

GPS er forkortelse for globalt posisjoneringssystem. Satellitter svever i baner 20 000 kilometer over jorda. Signaler fra disse satellittene fanges opp av GPS-en. Signalene inneholder blant annet informasjon om når signalet ble sendt fra satellitten. Ut fra når mottakeren får signalet, kan avstanden til satellitten beregnes.

To sirkler som symboliserer signaler fra to ulike satellitter. Et menneske er tegnet inn på det ene punktet der disse to sirklene krysses. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ved hjelp av signaler fra minimum fire satellitter kan GPS-mottakeren beregne posisjon og hvor høyt over havet mottakeren befinner seg. 24 satellitter trengs for at hele jorda til enhver tid skal ha dekning av minst fire satellitter.

GPS-teknologien fungerer uansett om du er til sjøs eller på land, og uavhengig av været. Systemet ble utviklet til militært bruk, men ble etter hvert også tilgjengelig for sivile.

Kart og koordinater

GPS-en beregner posisjonen din, og ved hjelp av mange beregninger etter hverandre kan hastigheten du forflytter deg i, også oppgis. Posisjonen kan legges oppå et kart slik at du ser hvor du er. Posisjonen kan også oppgis i form at et kartkoordinat. Det finnes mange ulike systemer for kartkoordinater. Dette er tall og bokstaver som angir hvor du befinner deg i et tenkt rutenett, eller hvor mange grader mot nord og øst din posisjon er.

Finn ut:

 • Har du en kart-app på telefonen din der du kan få opp kartkoordinater? Hvis ikke, kan du laste ned gratis norgeskart.
 • Hva er koordinatene til posisjonen der du befinner deg nå?
 • I hvilke situasjoner kan det være nyttig å kunne oppgi en nøyaktig posisjon?
 • Sjekk ut appen 113. Hva kan du bruke den til?

GPS i naturbruksnæringene

Hånd som holder en GPS-mottaker med kart på skjermen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I naturbruksnæringene brukes GPS i mange sammenhenger i dag og kommer trolig til å få en enda større bruk i framtida. Teknikken har blitt bedre, og mottakerne har blitt mindre og mer anvendelige. Her er eksempler på praktisk bruk av GPS i dag:

 • orientering på tur
 • navigering til sjøs
 • i landbruksmaskiner
 • GPS-sender på hund under jakt
 • forskning og overvåkning av rovdyr og annet vilt
Kart der det er tegnet inn hvor en båt har beveget seg i løpet av en dag. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Til sjøs

Fiskerinæringen er helt avhengig av GPS-teknologi. Navigasjon utføres ved hjelp av kartsystem knyttet til GPS. AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført for å øke tryggheten for skip og miljø og forbedre trafikkovervåkning og sjøtrafikktjenester. GPS er en forutsetning for AIS. Det merkes av hvor redskap settes i sjøen, slik at den kan finnes igjen. Redskapene meldes inn til Barentswatch slik at alle som driver fiske, kan se hvor det er "ledig hav". Fangster til sjøs registreres med volum og hvor det er fisket.

Her kan du gå inn på Barentswatch og se hvor redskap og fartøy befinner seg.

I skogen

I hogstmaskiner sitter avansert utstyr som registrerer hvor mye som blir hogd, og hvor det er hogd. Det finnes teknologi for å registrere hvor hver stokk legges, og det neste er kanskje at dette kan brukes for at lassbæreren kan finne igjen tømmeret selv om det skulle snø ned. GPS er også i bruk under kartlegging og taksering av skogressursene og er et viktig hjelpemiddel når vi skal finne fram i skogen.

Hos Norsk skogbruk kan du lese mer om hva data fra GPS i hogstmaskinen kan brukes til.

Førerhytte i en traktor der det er montert skjermer og utstyr for navigering. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

På jordet

I landbruket har moderne traktorer og skurtreskere GPS-utstyr, og det er muligheter for å registrere avlinger og tilpasse bruk av gjødsel og sprøytemidler. GPS er et hjelpemiddel for å kunne kjøre mer presist og det samme hjulsporet kan følges hver gang. Ved å bruke GPS hindrer man overlapping av hvor det kjøres. Arbeidet blir mer effektivt og mer miljøvennlig.

På nettsiden Klimasmart landbruk kan du lese om klimasmart landbruk med GPS.

På beitet

For beitedyr er det utviklet et system der dyra går rundt med klave med GPS- sender/mottaker. Eieren kan programmere hvor i området dyra skal gå. Hvis systemet registrerer at dyret nærmer seg yttergrensa for beiteområdet, kommer det lydsignal. Dersom dyret passerer grensa, får det et lite elektrisk støt omtrent som et strømgjerde. Dyra lærer dette, slik at når lyden kommer, vil de stoppe og gå tilbake. På denne måten kan dyr holdes innenfor et område uten gjerde og dyreeieren kan følge med på hvor dyra er.

Se film på YouTube om gjerdefri beiting.

Selvgående landbruksmaskiner?

Ved NMBU på Ås forskes det på bruk av landbruksutstyr som er selvgående på jordet. De styres ved hjelp av GPS-teknologi, og det er laget prototyper som både kan høste gras og plukke jordbær.

Se film på YouTube om roboten Thorvald.

Diskuter:

 • Hva tror dere GPS-teknologi kan brukes til i naturbruksnæringene i framtida?
 • Hva er fordelene med bruk av GPS?
 • Ser dere noen ulemper ved innføring av slik teknologi?

Relatert innhold

Nettside hos snl.no

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 16.12.2019

Læringsressurser

Bruk av kart, kompass og GPS