Hopp til innhold

Fagstoff

Leikbetont orientering

Kan du lese kart, har du tilgang til masse informasjon om et område. Nå skal du øve på å lese kart gjennom leikbetonte øvelser.
Gutt står ved en kontrollpost i et orienteringsløp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læringsmål

 • Dere skal øve på å forstå ulike kart, karttegn og himmelretninger.

 • Dere skal orientere kartet etter terrenget.

Til læreren
 • Gå igjennom ulike karttegn, farger og detaljer på kartet med elevene.

 • Ha en samtale om hva ei ledelinje er, og hvordan man orienterer kartet etter terrenget.

 • Ha en samtale om læringsmålene.

Linjeorientering med utstyr

Nå skal dere få øve både på å orientere kartet etter terrenget og på å se etter detaljer i terrenget og på kartet.

Utstyr

 • Kart over nærområdet med ei inntegnet "rute"

 • Penn

Organisering

Jobb to og to sammen. Ruta på kartet må være en runde, og den må følge ei naturlig ledelinje i terrenget. Langs ruta skal det være plassert ut ulikt treningsutstyr. Det kan være bånd, vester, køller, racketer og mange andre ting.

Gjennomføring

Når dere går runden, skal dere følge med på hvor dere er hen på kartet til enhver tid, i tillegg skal dere bruke øynene aktivt og se etter utstyret. Dere skal merke av på kartet hvor utstyret befinner seg, hva slags type utstyr dere ser, og hvilken farge utstyret har. Det er om å gjøre å merke av riktig på kartet.

Tips: Se etter detaljer i terrenget som dere også finner på kartet. Dette kan være ting som en stor stein, en bekk, et stikryss, en skrent, et stup eller ei vegetasjonsgrense.

Fangeleik

Dette er en leik der du får øve på å bruke kart over et mindre område og å orientere kartet etter terrenget. Kartet er avgrenset og har få detaljer. Leiken er derfor fin som en introduksjon til orientering eller bruk av kart i forbindelse med naturferdsel.

Utstyr

 • Kart

 • Kjegler

 • Laminerte lapper med nummer fra 1 til 30

Organisering

Lappene med nummer skal ligge gjemt under kjeglene. Kjeglene plasseres på to rekker, 15 stykker på hver side av et område. Dette området kan være ei gresslette eller et flatt skogsområde. Alle får et kart med oversikt over hvor de ulike numrene finnes, altså under hvilken kjegle de ulike numrene er. Det kan være et "hjemmelagd" kart over en liten fotballbane, en park eller liknende der målestokken er stor, for eksempel 1 : 1000 (1 centimeter = 1 meter). Kjeglene med partall står på den ene siden av området, og kjeglene med oddetall står på den andre siden.

Gjennomføring

Du får tildelt et nummer mellom 1 og 30. Så skal du finne numrene i stigende rekkefølge. Når du har funnet nummer 30, starter du på 1 og fortsetter videre til nummer 2.

I midten av området står det en eller to stykker som skal prøve å fange dere. Blir du fanget, må du gi fra deg kartet ditt, og den som tok deg, kan fortsette med det. Du må fortelle den som tok deg, hvor du startet, og hvor langt du har kommet. Nå skal du prøve å fange noen, og klarer du det, skal du overta kartet deres. Du er ferdig når du har vært innom alle postene.

Kjeglepost

I denne leiken skal du sammen med en medelev øve på å finne fram i nærområdet. Dere må orientere kartet etter terrenget og se etter ulike detaljer både i terrenget og på kartet. Dere skal også utfordre hverandre i å finne fram i vanskeligere terreng.

Utstyr

 • Kart

 • Penn

 • Valgfri gjenstand

Organisering

To og to jobber sammen med et kart over nærområdet, for eksempel skolekartet. Velg dere en gjenstand fra utstyrsrommet som ikke er lik noen av de andre parene sin gjenstand. Dette kan være et merkebånd, en vest, ei kjegle eller ei kølle.

Gjennomføring

Den ene av dere tar med seg kartet og løper ut med gjenstanden. Når hen kommer tilbake, skal hen markere på kartet med en penn hvor gjenstanden er. Så skal den andre i paret løpe ut med kartet og finne igjen gjenstanden. Deretter bytter dere. Slik fortsetter dere. Prøv å utfordre hverandre med både lengre avstander og vanskelighetsgrad på plasseringa. Få gjerne tips av læreren deres om hvor dere kan plassere posten.

Relatert innhold

Kart er et detaljert og forminska bilde av et landskap sett ovenfra. Her skal du få vite mer om kart, målestokk og hvordan du kan bruke et kompass.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly og Bjørn Erik Rolseth.
Sist faglig oppdatert 25.04.2022

Læringsressurser

Bruk av kart, kompass og GPS