Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Første økt med kart og kompass

I dette arbeidsoppdraget får du en første innføring i bruken av kart og kompass. Du lærer å lese kart, finne igjen i terrenget det du ser på kartet, og å bruke kart og kompass til å finne veien fra ett sted til et annet.
Kart og kompass. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette trenger vi:

 • dagstursekk
 • mat og drikke for å være ute hele dagen (gjerne varm drikke på termos)
 • klær og sko å være ute i

Læreren sørger for kompass og orienteringskart over området.

Dette skal vi gjøre:

 1. Vi går gjennom litt teori om kart, kompass og GPS inne.
 2. Vi tar på utetøy, tar med kart og kompass (to og to deler ett kart og ett kompass) og går ut. To og to skal jobbe sammen om oppgavene, og hele gruppa skal være noenlunde nær hverandre slik at læreren kan hjelpe dem som trenger det underveis.
 3. Vi repeterer navna på de ulike delene av kompasset.
 4. Se på kartet du har fått utdelt. Finn ut hvor du er på kartet, målestokk, ekvidistanse og disse karttegna nær deg:
  • bygning
  • vei
  • løvskog
  • barskog
  • myr
  • vann
  • bratt skrent
  • slak helling
  • dyrka mark
 5. Finn de samme stedene i terrenget, ta bilde av dem, gå tilbake til avtalt møtested og vis til læreren.
 6. Ta ut kompasskurs fra møtestedet (der klassen er samlet) til:

  • nærmeste veikryss, og derifra til
  • nærmeste sted som ligger 20 meter høyere enn dette veikrysset, og derifra til
  • nærmeste bygning, og derifra
  • tilbake til møtestedet
 7. Vi finner ut hva vi kan bruke som siktepunkt og fanglinjer i hver av disse kompassgangene.
 8. Dere skal finne et sted hvor vi kan brenne bål og spise matpakka vår, og dere bruker kart og kompass til å finne ei god rute dit. To og to skal lage forslag til hvor vi skal gå, og presentere dette for resten av klassen (ute).
 9. Dere skal forklare hvorfor dere vil velge akkurat dette stedet og akkurat denne ruta.
 10. Vi blir enige om ett sted og ei rute for å komme dit.
 11. Vi bruker kart og kompass for å komme til dette stedet. To og to skal arbeide sammen.

Etter denne økta kan du:

 • forklare hvordan du kan finne himmelretningene (nord, sør, øst og vest) ute i naturen uten å bruke kompass
 • forklare hvorfor det er nyttig å kunne bruke kart og kompass
 • forklare hva målestokken på et kart forteller oss, og regne ut avstanden i virkeligheten når du har et kart med kjent målestokk
 • forklare hva høydekurve og ekvidistanse er
 • forklare disse orda: kartkontakt, siktepunkt og fanglinjer
 • lese karttegn på orienteringskartet, og finne disse både på kartet og i terrenget: bygning, vei, sti, skog, myr, vann, bratt skrent, slak helling mot vest, dyrka mark
 • peke på disse delene av et kompass: marsjpil, linjal, nordpil (eller senga), kompassnål og kompasshus
 • ta ut kompasskurs fra ett sted til et annet
 • forklare hvor nord på kartet er, og orientere kartet mot nord
 • forklare hva som kan gjøre at kompasset kan vise feil retning

Vurdering:

Last ned: Første økt med kart og kompass. Egenvurderingsskjema.

Filer

Læreren og klassen avtaler eventuell vurdering med karakter.

CC BY-SASkrevet av Tone Olavsdotter Mosebø.
Sist faglig oppdatert 13.11.2017

Læringsressurser

Bruk av kart, kompass og GPS