Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 2 – ferdig 2025

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Bransjeanalyse og situasjonsanalyse

Emnet gir en innføring i ulike analysemodeller for interne og eksterne analyser, som bransjeanalyse, PESTEL-analyse, VRIO-analyse og verdikjedeanalyse. Videre ser vi på situasjonsanalyse som grunnlag for å kunne utnytte styrker og muligheter, redusere svakheter og ta hensyn til trusler.

Læringsressurser

Bransjeanalyse og situasjonsanalyse