Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 2 – ferdig 2025

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Prisstrategi

I dette emnet vil vi drøfte ulike faktorer som påvirker prissetting. Du vil også få en innføring i en prosess med fem steg som kan brukes til å utvikle prisstrategier.

Læringsressurser

Prisstrategi