Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 2 – ferdig 2025

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Bærekraft og samfunnsansvar

Virksomheter har et ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling gjennom sine visjoner, forretningsidéer, overordnede mål og valg av tiltak og strategier. Å ta samfunnsansvar handler om å ta etiske og ansvarlige valg for virksomheten med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Læringsressurser

Bærekraft og samfunnsansvar