Hopp til innhold

Fagstoff

Slik bygger du opp et avsnitt

Når du skal skrive en virkemiddelanalyse, må du bygge opp avsnitta på ein ryddig måte. Avsnitt som handler om virkemidler, bør bestå av temasetninger, eksempler fra teksten og ei forklaring på funksjonen virkemidlet har i teksten.
jente som ser tankefull ut. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Temasetning med fagbegrep

For å skape en god struktur i hoveddelen er det lurt å starte hvert avsnitt med en temasetning, altså en setning som signaliserer for leseren din hva avsnittet skal handle om. Et eksempel er: "Et virkemiddel som brukes i begge dikta, er metaforer." Når du skriver på denne måten, vil leseren din skjønne hva avsnittet skal handle om, og du blir strengere med deg selv: "OK, nå skal jeg skrive om metaforer, og ikke noe annet, i dette avsnittet." Så kan du selvfølgelig utdype litt etter temasetningen med setninger som: "Men mens metaforene i det første diktet er henta fra naturens verden, er metaforene i det andre diktet fra bysfæren."

2. Bevis i teksten (sitater)

Når du påpeker et virkemiddel i en tekst, bør du alltid vise leseren din hvor i teksten du har funnet det. Trekk ut sitater fra teksten som viser bruk av kontraster, metaforer, sammenlikninger osv.

3. Funksjon

Avslutt avsnittet ditt med å vise hvilken funksjon virkemiddelet har i teksten. Funksjonen bør du alltid knytte til diktets tematikk. Unngå vage formuleringer som: "Dette skal gjøre diktet lettere å lese." Erstatt dem heller med mer presise utsagn, som for eksempel: "Denne sammenlikningen forsterker inntrykket av at jeg-et føler seg fremmed i byen."

Mye av kunsten med å skrive gode analyser er å formidle både hvordan forfatteren skriver og hvorfor han eller hun skriver på denne måten, og det er dette du gjør når du avslutter avsnittet ditt om virkemidler med å skrive om funksjon.

I tillegg bør passe på at at avsnittet ikke blir hengende i løse lufta: Se på temasetningen din og konkluder på en måte som gjenspeiler denne. Er temasetningen for eksempel: "Besjeling er et virkemiddel som blir mye brukt i diktet", kan en fin sistesetning være: "Besjelingene bidrar altså til å gi byen liv og framstille den som levende og munter."

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 10.04.2018

Læringsressurser

Å sammenligne tekster