Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlikn tekster om livet i moderniteten

En allegori er en historie med en konkret handling som skal symbolisere noe abstrakt. Nå skal du sammenlikne allegorier som sier noe om det å være menneske i den moderne verden. Tre av dem er typisk modernistiske, mens den siste er en kortfilm fra vår tid.
Utsnitt fra filmen "Rulletrappen". Flere nakne mannsfigurer går oppover ei rulletrapp. De er skallete på hodet og har overdimensjonerte ansikstrekk. En av mannsfigurene går motsatt vei i rulletrappa, og en annen ser bakover med et misfornøyd uttrykk i ansiktet. Foto.

Oppgave

De fire tekstene under kan alle leses som allegorier over livet. Skriv en sammenlikning av tematikken i minst to av tekstene. Plasser dem i en kulturhistorisk kontekst. Bruk fagbegreper.

Kommentar: I teksten din skal du sammenlikne temaet i tekstene på en oversiktlig måte. Bruk tekstbindere for å skape flyt i språket ditt. Du skal også vise kunnskaper om den kulturhistoriske konteksten tekstene kom ut i.

Tips til hva du kan ta med i sammenlikninga di

Tipsa under gir deg hjelp til å finne likheter og forskjeller mellom tekstene.

 • Alle tekstene kan leses som allegorier over livet. Det vil si at de har ei konkret handling, men at denne konkrete handlinga er et bilde på noe større. Hva kan disse allegoriene si oss om forfatternes syn på hvordan det er å være menneske i den moderne verden?

 • Mange av tekstene har en karakter som stiller spørsmål og tviler på vedtatte sannheter. Hva kan denne karakteren symbolisere?

 • Som en kontrast til denne karakteren står flere andre karakterer som slår seg til ro med tilstanden slik den er. Hva kan de symbolisere?

 • Noen av tekstene har også en vokter eller kontrollør. Hvilken funksjon har denne karakteren?

 • Legg merke til et lys eller en inngang av en eller annen type i tekstene.

 • Håp og tvil er begreper som går igjen på ulikt vis.

 • Hva er meninga med det hele? Karakterene har et mål, men det er diffust. Er målet egentlig bare en måte å fylle livet med innhold på?

 • Stillstand og/eller sirkelkomposisjon går igjen i mange av tekstene.

 • Tre av tekstene er typisk modernistiske. Hvordan?

 • Kortfilmen Rulletrappen er fra vår tid. Går det likevel an å peke på trekk ved tematikken som minner om den modernistiske tradisjonen?

 • Kan Platons huleliknelse (se animasjon under) brukes som innfallsvinkel til tekstene? Legg merke til lyset, spørsmålet om hva som er virkelig/ikke virkelig og det å stille spørsmål ved vedtatte sannheter.

Skrivetips

I presentasjonen under får dere

 1. tips om hva som er forskjellen på parafrase og analyse

 2. tips om hvordan dere kan sette opp avsnitt i sammenlikninger


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 18.11.2021

Læringsressurser

Å sammenligne tekster