Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlikning av to dikt – slik skriver du hoveddelen

Hvordan skal du gå fram når du skriver ei sammenlikning av to dikt? Her får du tips om hvordan du kan bygge opp avsnitt, skrive hoveddel, innledning og avslutning.
To figurer som holder i hver sin tråd og beveger dem som i bølger. På den ene står det tekst 1, på den andre tekst 2. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Tips:

Det er lurt å starte med å skrive hoveddelen først og vente med innledning, avslutning og tittel til etter at du vet hva hoveddelen din handler om.

Hvis du følger trinna nedenfor, vil du sitte igjen med en hoveddel som er bygd opp på denne måten:

 • avsnitt om motiv

 • avsnitt om tema

 • avsnitt om diktas form

 • (flere) avsnitt om virkemidler

 • diverse

Alle trinna tar utgangspunkt i dikta "Signaler" av Rolf Jacobsen og "Midt i byen" av Rudolf Nilsen. Du finner disse to dikta som relasjoner nederst på denne sida.

Trinn 1: Presenter motiv og tema

Når vi snakker om motivet i diktet, mener vi den konkrete, ytre handlinga eller skildringa. Et dikt kan for eksempel skildre ei rose, men etter litt refleksjon kommer vi kanskje fram til at diktet egentlig handler om kjærlighet.

Da sier vi at rosa er motivet, mens temaet er kjærlighet.

Modelltekst

Se på avsnittet under. Det er et avsnitt som sammenlikner motivet i diktet "Midt i byen" av Rudolf Nilsen og "Signaler" av Rolf Jacobsen. De ulike bokstavene/fargene viser strukturen i avsnittet. Orda/frasene i tykk skrift er gode tekstbindere og forsterker sammenlikningsperspektivet.

Oppgave

Skriv et avsnitt der du sammenlikner tema i de to dikta. Bruk gjerne avsnittet om motiv som hjelp til å bygge en god struktur. I tillegg kan du "stjele" denne setninga for å komme i gang med avsnittet om du vil:

Mens motivet i de to dikta altså er byen og dens lyder, er tematikken ...

Trinn 2: Sammenlikn formen på dikta

Når vi snakker om formen til et dikt, mener vi rett og slett hvordan diktet er satt opp. Det er viktig å legge merke til hvordan forfatteren komponerer diktet sitt, for formen er valgt bevisst og vil ofte understreke temaet i diktet. Da bør du legge merke til dette:

 • Er diktet tradisjonelt – det vil si har det strofeform, rim og fast rytme?

 • Er diktet moderne – det vil si har det avsnitt uten rim og fast rytme, og gjerne av ulik lengde?

 • Hvor mange avsnitt eller strofer er diktet satt sammen av?

 • Understreker formen tematikken? På hvilken måte i så fall?

Oppgave

Skriv et avsnitt der du sammenlikner formen i "Midt i byen" og i "Signaler". Følg gjerne samme mal som i modellteksten over. Bruk hjelpesetningene under hvis du har behov for det.

Hjelpesetninger
 • Dikta har ulik form. Mens Nilsens dikt er …

 • "Midt i byen" er et tradisjonelt dikt med … "Signaler" derimot er … (Begrunn hvorfor dikta er tradisjonelle/moderne.)

 • Den tradisjonelle formen i "Midt i byen" forsterker tematikken fordi …

 • Dette understrekes av rytmen som …

 • Bruken av enderim …

 • Jacobsen derimot velger en annen løsning …

 • Diktet virker oppstykka og oppramsende fordi …

 • Dette bidrar til å …

 • Vi ser altså at valg av...

Trinn 3. Skriv om virkemidler

Etter at du har sammenlikna motiv, tema og form, kan du skrive om virkemidler i dikta. Husk at du skal vise hvordan virkemidlene styrker temaet i teksten, ikke ramse opp alle virkemidlene du finner.

Se på modellteksten under. I dette avsnittet om verdiladde ord blir det brukt mye plass på å vise hvordan virkemiddelet framstiller byen som noe positivt i Rudolf Nilsens dikt, mens de framstiller byen motsatt i diktet til Rolf Jacobsen.

Oppgave 1

Skriv et avsnitt om hvordan besjelinger er brukt i dikta. Legg merke til at de lydlige elementene som det står skrevet om i avsnittet over, er tett knytta til disse besjelingene.

Oppgave 2

Skriv et avsnitt om hvordan dikta avsluttes. Her finner vi nemlig et brudd, eller noe nytt, i hvert av dikta.

Hjelpesetninger

Tema- og kommentarsetninger

 • I begge dikta markerer den siste strofen …

 • Riktignok er dette tydeligere hos … enn hos …

 • Mens vi i Jacobsens dikt …, ser vi i "Midt i byen" at …

Sitater fra dikta

 • Bruddet i Jacobsens dikt kommer til uttrykk ved ...

 • I den aller siste verselinja i "Midt i byen" …

 • Metaforen "grått sinn" kan bety …

Funksjon og konklusjon

 • Når vi ser det siste avsnittet i sammenheng med resten av diktet, …

Trinn 4: Kontekst

Kanskje er konteksten spesielt viktig i de dikta du skriver om? Bør du vise spesielle kunnskaper om tida tekstene kom ut i når du tolker dem? Skriv gjerne et avsnitt eller to der du sier noe om perioden tekstene kom ut i. Hvis det ene diktet er et samtidsdikt, bør du reflektere selvstendig over hvordan temaet speiler vår tid.

Oppgave

Skriv et avsnitt der du drøfter tekst i kontekst i de to dikta.

Relatert innhold

Det modernistiske diktet "Signaler" (1933) av Rolf Jacobsen handler om menneskets forhold til byen.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 29.04.2022

Læringsressurser

Å sammenligne tekster