Hopp til innhold

Fagstoff

Språklige virkemidler i dikt

Språket er verktøykassa til en forfatter. Den inneholder mange forskjellige språklige virkemidler som kan brukes til å belyse et tema.

Vanlige virkemidler i dikt

Etter å ha førlest dikta, har du fått en forståelse av hva temaet i dikta kan være, og du har skjønt hvorfor akkurat disse to dikta er satt sammen. Det er tydelig at oppgava ber om at du skriver om hvordan livet i byen framstilles ulikt av de to forfatterne.

Når du har fått en slags forståelse av hva tematikken er, altså hva dikta formidler, er neste steg å se på hvordan temaene i dikta uttrykkes. For å få til dette steget, bør du kjenne til disse vanlige virkemidlene i dikt:

  • kontraster

  • konnotasjoner

  • språklige bilder

Hvis du mener du behersker alle disse begrepene, kan du gå videre uten å gjøre de neste stega i stien. Men om du trenger en oppfriskning, bør du gjøre oppgavene under.

Oppgave 1. Kontraster og konnotasjoner

Dikt er ofte korte og konsentrerte tekster. Dikteren har dermed ikke så mange ord å boltre seg med som i ei novelle eller en roman. Derfor blir hvert ord valgt med omhu, og ofte brukes orda for å skape ei stemning eller gi leseren visse konnotasjoner.

En konnotasjon er en felles assosiasjon som vi knytter til et ord. For eksempel vil fargen svart få mange til å tenke på noe dystert, kanskje døden. Fargen hvitt derimot konnoterer gjerne uskyld.

Kontraster og konnotasjoner i "I berg"

Oppgave 2. Språklige bilder

Språklige bilder er et samlebegrep for ord og uttrykk med overført betydning. Med overført betydning mener vi at orda ikke skal oppfattes bokstavelig.

Se videoen med Gro Dahle øverst og sjekk om du mestrer de fire grunnleggende språklige bildene: besjeling, personifikasjon, metafor og sammenlikning.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 27.04.2022

Læringsressurser

Å sammenligne tekster