Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriveoppdrag til sammenlikninger om tekst i kontekst i vg3

I denne rressursen vil du finne fire oppgaveforslag med vedlegg til sammenlikninga i vg3. De fire oppgavene dekker temaene Mennesket og naturen, Mennesket i byen, Om penger og Individ og samfunn.
To figurer som holder i hver sin tråd og beveger dem som i bølger. På den ene står det tekst 1, på den andre tekst 2. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Mennesket og naturen

Vedlegg:

Sammenlikn måten naturen skildres på i de to tekstene. Bruk relevante fagbegreper.

Relatert innhold

Oppgave 2. Mennesket i byen

Vedlegg:

Rudolf Nilsen (1929): Midt i byen

Tolk og sammenlikn de to dikta. Du skal skrive om både form og innhold og bruke relevante fagbegreper.

Relatert innhold

Førlesing dreier seg om å finne ut hva teksten egentlig handler om. Her bruker vi dikta «Midt i byen» og «Signaler» som eksempler.

Oppgave 3. Om penger

Vedlegg:

Sammenlikn de to tekstenes framstilling av penger. Skriv om både form og innhold, men du velger selv hva du vil legge mest vekt på. Reflekter til slutt kort over temaet i tekstene.

Relatert innhold

Oppgave 4. Individ og samfunn

Vedlegg:

Sammenlikn budskapet i de to tekstene. Reflekter deretter over hvilken av tekstene du mener er mest aktuell i dag.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 04.05.2022

Læringsressurser

Å sammenligne tekster