Hopp til innhold

NDLA film

Læringsstier

I læringsstiene får du mulighet til å gå i dybden i filmens verden. Her er læringsmål, filmer og filmklipp, teori, oppgaver og refleksjon over egen læring satt sammen steg for steg.

Læringsressurser

Læringsstier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell