Hopp til innhold
Rett-hake, hvit på grønn. Grafisk.

Øvelse

Hva kan du om filmepoker?

LK20
Sist oppdatert 03.10.2017
Skrevet av Tina Andersson Jensen

Læringsressurser

Læringsstier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale