Hopp til innhold

Kultur og samhandling (SR-SSR vg1)

Kommunikasjon og kundebehandling

Kommunikasjon og kundebehandling omfatter temaer som kulturforståelse, vertskapsrollen, nettverksbygging, konflikthåndtering og digital kommunikasjon. For å bli en flink kundebehandler må vi forstå hvordan kunder og gjester oppfatter det vi kommuniserer i ulike situasjoner og kanaler.

Konflikthåndtering

Konflikter oppstår når mennesker opplever sterke motsetninger seg imellom og ikke greier å bli enige. Hvordan kan man forebygge konflikter? I rollen som servicemedarbeider vil du sannsynligvis komme i slike situasjoner, og da er det greit å ha noen verktøy for å finne gode løsninger.

Læringsressurser

Konflikthåndtering