Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sommerfesten

I denne oppgaven skal dere jobbe med konflikthåndtering ved hjelp av rollespill. Dere skal ta utgangspunkt i konflikter som har oppstått i en komité som er satt ned for å planlegge en sommerfest for alle bedriftens ansatte.
Unge voksne i godt humør på fest. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rollespill

Scenario

Dere sitter i arrangementskomiteen for årets store fest, sommerfesten for alle bedriftens ansatte. Det er mange behov som skal dekkes, og dere har fått en sum penger dere er ansvarlige for.

Når dere møtes første gang, ønsker Per at arrangementet gjennomføres i kantina, for da blir det mer penger å bruke på mat og drikke. Kari ønsker å leie et lokale som også kan levere mat, og Elsa vil leie en båt og ha festen om bord. Kai vil leie et band, men Sara mener det er bortkastede penger så lenge hun har en god spilleliste på Spotify.

Oppgave

 • Bli enige om plass, mat og underholdning for sommerfesten.
 • Rollespill i grupper på 4–5 elever.
 1. Dere velger først roller. Bruk gjerne fantasien, men noen eksempler kan være unnasluntreren, den sjefete, den detaljorienterte, kverulanten og den som er enig i alt for å unngå konflikter.
 2. Velg ordstyrer og referent for komiteen.
 3. Gjennomfør et første møte i komiteen, hvor alle spiller sine tildelte roller.
 4. I gruppen bruker dere deretter kommunikasjonsmodellen fra artikkelen "Teknikker og hjelpemidler ved konflikter" for å forklare hvorfor kommunikasjonen sviktet i komiteen.
 5. Fortsett rollespillet, og sørg for å øke konfliktnivået.
 6. I gruppen bruker dere deretter konflikttrappen for å forklare hvordan konflikten eskalerte. Vis til det dere har lært om faresignaler.
 7. Rollespillet fortsetter: Komiteen innkaller til ett nytt møte for å diskutere kommunikasjonsformen – det kalles en metasamtale.
  Dette møtet skal ikke handle om sommerfesten, men om konfliktløsning. En av dere blir valgt til å være mekler. Husk at meklerens rolle først og fremst er å sørge for at partene får prate etter tur, ikke å løse konflikten.
 8. Bruk deretter femtrinnsmodellen for å forklare hvordan dere går fram for å løse konflikten.

Innlevering

Alternativ 1 – skriftlig

Møtene skal beskrives i egne møtereferat. Forklar hendelsesforløpet og ta med hvilke teknikker og hjelpemiddel som benyttes.

Alternativ 2 – praktisk

I videomøter mister man gjerne noe av den non-verbale kommunikasjonen, og det kan oppstå andre typer misforståelser og konflikter. Oppgaven kan løses ved å spille inn møtene som et rollespill. Møteopptaket vil da fungere som et referat. Kommenter underveis hva som skjer, for eksempel i møtechaten.

Relatert innhold

Konflikttrappen er en modell som forklarer hvordan konflikter gjerne utvikler seg. Det er enklest å håndtere en konflikt på det nederste trinnet i trappen.

CC BY-SASkrevet av Anki Olsen og Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 23.06.2020

Læringsressurser

Konflikthåndtering