Hopp til innhold

Kultur og samhandling (SR-SSR vg1)

Om faget kultur og samhandling – for læreren

Faget kultur og samhandling er utviklet i tråd med fagfornyelsen 2020, med utgangspunkt i den overordnede delen av læreplanen, fagets relevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter. Faget har et variert innhold som dekker alle kompetansemålene.

Læringsressurser

Om faget kultur og samhandling – for læreren