Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Diskuter konflikthåndtering

Konflikter kan være en trussel mot en medarbeiders trivsel og sikkerhet. Har du kunnskap om konflikter, og er mentalt forberedt, har du bedre forutsetninger for å løse dem.
To kvinner i like arbeidsskjorter står og skriker til hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskusjonsoppgaver

Tips til gjennomføring

  • Diskuter oppgavene i grupper.

  • Alle tar egne notater.

  • Når alle oppgavene er gjort, lag nye grupper og presenter svarene for hverandre.

Oppgave 1

Diskuter konflikter dere har opplevd. Del opplevelsene med de andre i gruppa.

  1. Hvordan ble disse konfliktene løst?

  2. Nevn de positive og de negative erfaringene deres.

  3. Hvordan kan konflikter være en trussel mot en medarbeiders sikkerhet?

Oppgave 2

  1. Diskuter hvilken betydning kroppsspråket har for hvordan vi oppfattes av andre. Forklar hvordan kroppsspråket kan påvirke en konfliktsituasjon.

  2. Konflikter på arbeidsplassen kan være en stressfaktor. Diskuter hvilke sykdommer langvarig stress kan føre til.

Oppgave 3

Du arbeider som vekter på et kjøpesenter når du ser en beruset, ukjent mann drikke av ei colaflaske med klart innhold.

  1. Du vil få ham ut av kjøpesenteret, men helst uten at det oppstår konflikt. Forklar hva du vil gjøre.
  2. Rett før utgangsdøra stopper mannen og sier: "Jeg skal ikke ut!" Hva gjør du?
CC BY-SASkrevet av Tove Engesvik.
Sist faglig oppdatert 12.09.2023

Læringsressurser

Konflikthåndtering