Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

T-skjorteguttene AS

I denne oppgaven skal du beregne ulike økonomiske størrelser i kalkylene til T-skjorteguttene AS, som importerer T-skjorter fra Peru.
T-skjorter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

T-skjorteguttene AS kan ta inn et parti T-skjorter fra Peru. Inntakskost per T-skjorte er 200 kroner uten merverdiavgift. For å beregne salgsprisen skal de bruke påslagstallet 3. Merverdiavgiften er 25 prosent.

  1. Beregn salgsprisen med merverdiavgift per T-skjorte.
  2. Hva blir salgsprisen uten merverdiavgift?
  3. Beregn avansen i kroner per T-skjorte.
  4. Beregn avansen i prosent.

Oppgave 2

Nedenfor ser du fjorårets resultatregnskap fra T-skjorteguttene AS. Husk at i resultatregnskapet er tallene alltid oppgitt uten merverdiavgift.

Resultatregnskap

Regnskapspost

Sum, kroner

Salgsinntekter

2 000 000

Varekostnader

1 100 000

Lønn

400 000

Avskriving

50 000

Andre driftskostnader

60 000

Sum kostnader

1 610 000

DRIFTSRESULTAT

390 000

  1. Beregn salgsinntekter med merverdiavgift.
  2. Beregn påslagstallet.
  3. Beregn avansen i kroner og i prosent.
Fasit oppgave 1 a

Salgsprisen med merverdiavgift er 600 kroner.

Fasit oppgave 1 b

Salgsprisen uten merverdiavgift er 480 kroner.

Fasit oppgave 1 c

Avansen er 280 kroner.

Fasit oppgave 1 d

Avansen utgjør 140 prosent.

Fasit oppgave 2 a

Salgsinntektene med merverdiavgift er 2 500 000 kroner.

Fasit oppgave 2 b

Påslagstallet er 2,3.

Fasit oppgave 2 c

Avansen er 900 000 kroner, eller 21,8 prosent.

Her kan du se utregningene i et regneark:

Filer

CC BY-SASkrevet av Hindrik Sants.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud