Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kalkyler i en handelsbedrift

Her skal du jobbe med kalkyleberegning i en handelsbedrift og kanskje lære litt mer om prosentregning samtidig.
En luksuriøs veske i rødt og gull og et par matchende sko. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nederst kan du laste ned utregningene i form av et regneark.

Oppgave – designervesker

Du er sjef i et motehus som importerer designervesker fra Italia. Du importerer selv, og du har funnet ut at du må legge til 70 prosent på inntakskost for å dekke de indirekte kostnadene. Du ønsker å få 60 prosent fortjeneste, og merverdiavgiften er 25 prosent.


Bruk regneark til å løse oppgavene.

 1. En veske koster 2 350 kroner direkte fra produsenten i Italia. Hvilken priskalkuleringsmetode kan vi bruke for å finne salgsprisen med merverdiavgift?
 2. Regn ut salgsprisen med merverdiavgift for vesken.
 3. Sett opp en kalkyle for en veske som kostet 1 750 kroner i innkjøp.
 4. Sett opp en kalkyle for en veske som kostet 3 268 kroner i innkjøp.
 5. Hva er påslagstall, og hvordan kan du finne påslagstallet?
 6. Bruk regnearket til å finne påslagstallene for veskene du importerer. Hvorfor er det samme påslagstall for alle veskene?
 7. Forklar hvordan du kan bruke vekstfaktor til å regne ut selvkost ut ifra inntakskost i disse oppgavene.
 8. Regn ut vekstfaktoren som vi kan bruke til å regne oss direkte fra inntakskost til selvkost. Vis at det gir samme tall for selvkost som før.
 9. Kan du bruke vekstfaktor til å regne ut salgspris uten merverdiavgift og salgspris med merverdiavgift?
 10. Forklar hvordan vi kan bruke tre vekstfaktorer til å regne oss direkte fra inntakskost til salgspris med merverdiavgift.
 11. Gjør utregningen som blir spesifisert i forrige oppgave.
 12. Klarer du å gjette hva vi får til svar dersom vi multipliserer sammen de tre vekstfaktorene? Prøv, og sammenlign med svaret i oppgave f. Hvorfor blir det slik?
 13. Hvor mange prosent har den totale økningen vært fra inntakskost til salgspris med merverdiavgift? Forklar hvorfor vi ikke kan summere prosenttallene for indirekte kostnader, fortjeneste og merverdiavgift.

Relatert innhold

Løsning oppgave a

Her har vi oppgitt indirekte kostnader og fortjeneste. Da er det selvkostmetoden vi bruker.

Fasit oppgave b, c og d

Salgsprisen med merverdiavgift for veskene blir henholdsvis 7 990 kroner, 5 950 kroner og 11 111,20 kroner, ifølge regnearket. Den siste prisen kan man kanskje vurdere å sette til 10 950 kroner for å få den til å se en del mindre ut uten at den er så mye mindre enn regnearkprisen.

Løsning oppgave e

Påslagstallet er det tallet vi multipliserer inntakskost med for å komme direkte til salgspris med merverdiavgift. Vi kan derfor finne påslagstallet ved å regne motsatt, altså dele salgspris med merverdiavgift på inntakskost.

Løsning oppgave f

Alle veskene får samme påslagstall: 3,4. Det er fordi prosentene i oppgaven er de samme.

Løsning oppgave g

Når vi regner ut selvkost, legger vi 70 prosent indirekte kostnader til inntakskost. Siden de 70 prosentene regnes av inntakskost, betyr det at inntakskost øker med 70 prosent. Da kan vi bruke vekstfaktoren ved en økning på 70 prosent for å regne ut selvkost direkte uten å regne ut selve økningen i kroner slik vi har gjort det i regnearket.

Løsning oppgave h

Vekstfaktoren for en økning på 70 prosent blir

1+70100=1,7

Vi tester ut vekstfaktoren på den første vesken ved å multiplisere innkjøpsprisen med 1,7.

2 350 kroner·1,7=3 995 kroner

Dette er det samme svaret som vi får for selvkost for den første vesken.

Løsning oppgave i

Ja, vi kan bruke vekstfaktor til å regne oss videre fram til salgspris både uten og med merverdiavgift. Det er fordi begge regnes ut ved at et tall øker med et visst antall prosent. Selvkost øker med 60 prosent (fortjenesten) og blir til salgspris uten merverdiavgift. Salgspris uten merverdiavgift øker med 25 prosent (merverdiavgiften) til salgspris med merverdiavgift.

Løsning oppgave j

Prisen har økt i tre omganger fra inntakskost til pris med merverdiavgift. Først har prisen økt med 70 prosent fra inntakskost til selvkost. Så har prisen økt med 60 prosent fra selvkost til salgspris uten merverdiavgift. Til slutt har prisen økt med 25 prosent fra salgspris uten merverdiavgift til salgspris med merverdiavgift. Hver økning av prisen betyr at en ny vekstfaktor skal multipliseres med inntakskost.

Løsning oppgave k

Vekstfaktoren ved 70 prosent økning fant vi ut var 1,7 i oppgave h. Tilsvarende vil vekstfaktoren ved 60 prosent økning (fortjenesten) være 1,6 og vekstfaktoren ved 25 prosent økning være 1,25. Vi kan sjekke dette ved å sette inn i formelen for vekstfaktoren fra oppgave h.

Hele regnestykket fra inntakskost direkte til salgspris med merverdiavgift blir

2 350 kroner·1,7·1,6·1,25=7 990 kroner

Løsning oppgave l

Vi prøver å multiplisere sammen vekstfaktorene.

1,7·1,6·1,25=3,4

Vi får det samme som påslagstallet fra oppgave f. Slik må det være siden påslagstallet er den faktoren vi multipliserer inntakskost med for å komme direkte til salgsprisen med merverdiavgift. Utregningen i forrige oppgave forteller oss dessuten at produktet av vekstfaktorene skal multipliseres med inntakskost. Det spiller ingen rolle hvilke tall vi multipliserer først i utregningen.

Løsning oppgave m

For å ta det siste spørsmålet først: Vi kan ikke summere prosenttallene fordi prosentene blir regnet av forskjellige tall.

Vi har en total vekstfaktor, som er det samme som påslagstallet, på 3,4. Spørsmålet blir: Hvilken prosent er det som gir en vekstfaktor på 3,4? Det kan vi finne ut hvis vi setter opp formelen for vekstfaktor ved prosentvis økning og setter den ukjente prosenten lik x. Vi får

1+x100 = 3,4                 Vi multipliserer alle ledd med fellesnevneren.1·100+x100·100=3,4·100Vi forkorter og regner ut.100+x=340x=340-100=240

Den totale økningen er på 240 %.

Filer

CC BY-NC-SASkrevet av Arvid Fjørtoft Feldhusen, Tone Hadler-Olsen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 31.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud