Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Pensjonatet

Her skal du sette opp priskalkyler for en overnatting på et pensjonat.
En mann sjekker inn på et hotell. Han står ved resepsjonsdisken og skriver noe ned på et ark. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Øvre Torggate Pensjonat leier ut rom med frokost for 823 kroner med merverdiavgift.

Prisen er bestemt ut fra konkurransesituasjonen, altså bruker pensjonatet konkurransebasert prissetting.

Pensjonatet har følgende variable kostnader for én overnatting:

Variable kostnader PER natt

Variable kostnader

Sum

Sengetøyvask

90 kr

Klargjøring av rommet

150 kr

Frokost

75 kr

Oppgave 1

  1. Beregn dekningsbidraget per overnatting.
  2. Hva skal dekningsbidraget dekke? Gi konkrete eksempler.

Oppgave 2

I denne oppgaven skal du sette opp en selvkostkalkyle som kalkulerer den kostnadsbaserte salgsprisen. De direkte kostnadene er her lik de variable kostnadene. Satsen for indirekte kostnader er 120 prosent. Fortjenesten er 10 prosent. Det er 12 prosent merverdiavgift på romutleie.

  1. Beregn selvkost og fortjeneste per overnatting.
  2. Beregn avansen i kroner og prosent. Hvorfor blir avansen større enn dekningsbidraget i oppgave 1 a?
  3. Beregn pris med merverdiavgift.
  4. Forklar forskjellen på konkurransebasert og kostnadsbasert prissetting. Hvilke konsekvenser har det for bedriften at den konkurransebaserte prisen er lavere enn den kostnadsbaserte?
Fasit oppgave 1 a

Dekningsbidraget per overnatting er 419,82 kroner.

Løsningsforslag oppgave 1 b

Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader som lønn til personalet, strøm, telefon/data og kommunale avgifter.

Fasit oppgave 2 a

Selvkost er 693 kroner, og fortjenesten er 69,30 kroner.

Løsningsforslag oppgave 2 b

Avansen blir 447,30 kroner, eller 142 prosent (av de variable kostnadene). Dette er større enn dekningsbidraget på 419,82 kroner fra oppgave 1 a. Det må bety at pensjonatet har satt ned prisen i forhold til hva prisen skulle vært med 142 prosent avanse.

Løsningsforslag oppgave 2 c

Pris med merverdiavgift blir 853,78 kroner.

Løsningsforslag oppgave 2 d

Ved konkurransebasert prissetting er utgangspunktet for valg av pris hensynet til konkurrentenes priser. Ved kostnadsbasert prissetting er utgangspunktet at prisen skal dekke alle kostnadene samt fortjeneste.

I dette tilfellet vil pensjonatet nesten få halvert fortjenesten sin ved å bruke den konkurransebaserte prisen istedenfor den kostnadsbaserte.

Filer

CC BY-SASkrevet av Hindrik Sants, Tone Hadler-Olsen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 04.02.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud