Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bruk avansekalkyle

Her skal du jobbe med kalkyleberegning i handelsbedrifter og bruk av avansekalkyle.
Kalkulator i hånd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver – enkel kalkyle (avanse)

Sett opp et regneark som du kan bruke for å finne

  • avansen i kroner
  • salgsprisen uten merverdiavgift
  • merverdiavgift i kroner
  • salgsprisen med merverdiavgift

Bruk regnearket nederst på denne siden til å løse oppgavene:

  1. Finn salgsprisen med merverdiavgift på en moped som har 12 500 kroner i inntakskost. Regn med 40 prosent avanse.
  2. Finn salgsprisen med merverdiavgift på en ost som har 4,80 kroner i inntakskost. Regn med 80 prosent avanse.
  3. Finn salgsprisen med merverdiavgift på en togreise som koster VY 80 kroner å produsere. Regn med 30 prosent avanse.

  4. Regn ut inntakskost på en sofa som har en salgspris på 21 875 kroner når avansen er på 40 prosent.

Tips: Sjekk at du bruker riktig sats for merverdiavgift. Se satser for merverdiavgift på Skatteetaten.no.

Fasit oppgave a

Salgsprisen med merverdiavgift for mopeden er 21 875 kroner.

Fasit oppgave b

Salgsprisen med merverdiavgift for osten er 9,94 kroner.

Fasit oppgave c

Salgsprisen med merverdiavgift for togreisen er 116,48 kroner.

Tips til oppgave d

Når vi skal regne oss tilbake til inntakskost, kan det være greit å bruke vekstfaktor.

Fasit oppgave d

Inntakskost for sofaen er 12 500 kroner.

Filer

CC BY-NC-SASkrevet av Arvid Fjørtoft Feldhusen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 30.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud