Hopp til innhold

Fagstoff

Boreskip

Boreskip kan brukes på dypt vann og "ultradypt" vann, som i Mexicogolfen der det er opp mot 3000 meters havdyp.
Boreskip. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sentralt i emnet:

  • Boring på ekstreme havdyp

  • Dynamisk posisjonering

  • BOP på havbunnen

Et boreskip er som de fleste andre skip, det har motorer og propeller som gjør at det kan dra fra et område til et helt annet område i verden for egen maskin. Boreskipet har de samme modulene og utstyret som en flytende borerigg.

Skipet er inndelt i soner som lagerområder, boremodul, maritimt kontrollrom og boligkvarter. Om bord i skipet jobber borepersonell som driver med brønnarbeid, servicepersonell som lager mat og rengjør boligmodulen og maritimt personell som står for skipsdriften.

Inndeling i moduler om bord

Boremodulen

Boremodulen er der alle arbeidsoperasjoner i brønnen utføres fra. Boremodulen er plassert omtrent i midten av skipet. Det er et hull gjennom alle dekkene ned til havet. Hullet er dekket med vegger og bølgedempende plater, slik at vann ikke kommer inn i skipet.
Hullet kalles og gir tilgang til brønnen på havbunnen.

Fra undersiden av et skip vises en isolert åpning som gir tilgang til brønnen på havbunnen fra dekket på overflaten. En ROV er på vakt når et verktøy senkes ned gjennom hullet som kalles en moonpool. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

På øverste dekk, over moonpool, er boredekket. Der står boretårnet som brukes til å heise og senke borestrengen inn i brønnen.

Boreskip kan ha enkelt eller dobbelt boretårn, og tårntypen kan være eller . Boretårnet er utstyrt med , og fleksible rørhåndteringsarmer.

Les mer om boretårn her.

Boreskipet bruker to ulike . De skal hindre at skipets bevegelser på grunn av bølger, overføres til utstyret som er i brønnen. Borestrengen er koblet til et slikt system i boretårnet, og er koblet til et hiv-kompenseringssystem fra moonpool.

Boreskip har lager for stigerør som brukes ved tilkobling på brmønnen og et utvalg av ulike dimensjoner og typer borerør som brukes i brønnen. Det er god kapasitet til å lagre borerør og stigerør på dekk om bord på et boreskip.

Boreskip har en såkalt våt , det betyr at BOP-en settes på brønnen på havbunnen, ikke oppe på dekk. Den kobles til stigerøret og senkes ned til brønnhodet på havbunnen. Når BOP-en ikke er i bruk, står den på en stålramme i siden av moonpool.

Broen

Styrehuset er plassert i fronten av boreskipet. Det kalles "broen". Der sitter kapteinen og styrmannen som passer på at skipet holdes i posisjon over brønnen. De fører skipet fra sted til sted.

I etasjene under broen er boligkvarteret. Livbåtene er plassert på utsiden av boligkvarteret. Helikopterdekket er enten montert foran broen i baugen på skipet, eller på toppen av boligkvarteret.

Posisjonering

Vær og vind påvirker operasjonen til boreskipet. Det er vanlig at skipet holdes i posisjon med og kompenserer mot bølgebevegelser både på stigerøret og borestrengen. Om bølgehøyden blir for høy, vinden for sterk eller strømningene for sterke, må skipet frigjøres fra brønnen og la en stengt BOP stå igjen.

Dersom havdypet ikke er for stort, kan boreskip bruke anker til å holde seg på riktig plass. Da brukes alt fra seks til tolv anker som plasseres ut med ankerhåndteringsfartøy. Ankerkjettingene holdes stramme mot vind og strømninger med ankervinsjer.

Når det er varslet for høye bølger for brønnoperasjon, kan skipet frigjøres fra BOP-en på brønnen og deretter trekkes litt til siden for brønnen ved egen motorkraft. Samtidig justeres ankerfestene ved å slakke på vinsjer på den ene siden og stramme på den andre siden.

Dersom været blir for dårlig, må skipet trekke ankrene og flytte seg lenger bort fra brønnen.

Ta en rundtur i 3D-modellen

Nedenfor ser du en 3D-modell av boreskip. Klikk på bildet og vent litt så kommer 3D-modellen fram. Her kan du zoome inn og se nærmere på detaljer. Snurr den rundt og se alle sidene.

Rørhåndtering og kransystem

Boreskip er utstyrt med automatisert og fjernoperert rørhåndtering for å løfte borerør fra rørdekket opp til boredekket. Rørhåndteringen utføres med hydrauliske kraner.

Boreskipene har også løftekraner som brukes til å heise om bord alt fra proviant, boreutstyr og konteinere med utstyr til planlagt arbeid. Disse kranene er også utstyrt med hiv-kompenseringssystem som motvirker bølgebevegelsene i skipet.

Borevæskeanlegg

og andre væsker som skal brukes i en brønn, kan lages og lagres om bord i skipet. Boreskipet har tanker, pumper og rensesystem for borevæske. Borevæskeanlegget består i hovedsak av mikseanlegg for tilsetningsstoffer til borevæsken, tanker for lagring av borevæske, mud-pumper og rensemaskiner. Disse skal bidra til at boreoperasjonen blir gjennomført sikkert og effektivt.

I denne animasjonen fra Maersk Drilling ser du mer detaljer fra et boreskip.

Et boreskip som er merket med Maersk Drilling ses fra siden. Illustrasjon.

Fordeler og ulemper med boreskip

Fordeler

  • Det er enklere å sikre brønnen og flytte skipet når det ligger på DP.
  • Boreskipet har egen motor og framdrift.
  • Det kan bore på ekstremt dypt vann, opptil 3000 meter.
  • Skipet har stor lagerkapasitet på dekk og stor bulk-kapasitet.

Ulemper

  • Boreskipet bruker mye drivstoff for å operere posisjoneringssystemet, boreutstyr om bord og på -kompenseringssystemet.
  • Operasjonene er begrenset av vær, strømning og bølgehøyde.
CC BY-SASkrevet av Børge Harestad og Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 06.09.2021

Læringsressurser

Offshore installasjonstyper