Hopp til innhold

Fagstoff

Installasjoner for boring og brønnvedlikehold

Rigger og skip som brukes til boring og brønnvedlikehold, deles inn i de som flyter når aktiviteten pågår (skip og halvt nedsenkbar plattform), og de som landes midlertidig på havbunnen og derfor ikke påvirkes av bølgebevegelser (oppjekkbar rigg).
Flytende offshore-installasjoner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ulike flyttbare innretninger kan brukes til bore- og brønnserviceaktiviteter. De deles inn i flytende og faste installasjoner. Flytende innretninger er halvt nedsenkbar rigg, boreskip og skip for lett brønnintervensjon ( ).
Der havdypet er mindre enn 150 meter, kan vi bruke en fast installasjon. Det er en innretning som flyter når den flyttes fra sted til sted, og som lander med bein på havbunnen når den skal utføre arbeid på brønn. Det kalles en oppjekkbar rigg.

Flytende installasjoner til brønnaktivitet

De flytende installasjonene kjennetegnes ved at de flyter mens de er i operasjon på en brønn. De kan flyttes fra sted til sted med egen motorkraft (maritimt anlegg). En slik flytende installasjon er enten et boreskip, en halvt nedsenkbar rigg (semi-submersible) eller et mindre skip som brukes til lette brønnintervensjoner.

Jackup rig  under transport ved hjelp av taubåter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

De flytende installasjonene holdes på riktig sted over brønnen ved hjelp av forankring med ankerkjettinger i havbunnen, eller ved hjelp av et dynamisk posisjoneringssystem (). DP-systemet ved hjelp av satellitt og bruker propeller til å holde posisjonen.

Dersom installasjonen skal bruke anker på , er det nødvendig med spesialskip (ankerhåndteringsskip) for å få anker og ankerkjettinger på plass.

Flytende installasjoner bruker to bølgekompenseringssystem som hindrer bevegelse på borestrengen og mens vi er i aktivitet på brønnen.

Installasjoner som både kan flyttes og sette ned bein på havbunnen

Jackup-riggen, eller den oppjekkbare riggen, er en installasjon som både kan stå fast på havbunnen og flyte i havet. Den brukes til boring og brønnvedlikehold og kan også plasseres inntil en annen installasjon slik at den kan fungere som innleid boremodul.

Jackup-riggen er spesiell fordi den kan slepes eller kjøre med egen skipsmotor til oppdragsområdet. Der jekker den ned tre bein som står på havbunnen, slik at skroget løftes opp fra havoverflaten. Når oppdraget er avsluttet, jekker den beina opp slik at den blir til en flytende enhet igjen.

Til venstre vises en jackup-rigg som slepes til en ny brønn, og til høyre står en jackup-rigg på havbunnen og borer en brønn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fordelen med en slik løsning er at riggen ikke beveger seg med bølgene i havet, og derfor trenger den ikke å ha kompenseringsutstyr på borestrengen eller stigerøret.

Relatert innhold

Semi-sub er en sikker og effektiv rigg som kan operere på ekstreme havdyp, og som forflyttes ved egen motorkraft.

Jackup-riggen er en flytende installasjon som taues til lokasjon der den plasseres med bein som jekkes ned til havbunnen.

CC BY-SASkrevet av Børge Harestad og Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 19.08.2021

Læringsressurser

Offshore installasjonstyper