Hopp til innhold

Egenvurdering

Hva kan du om installasjoner for produksjon?

LK06
Sist oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Børge Harestad
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Offshore installasjonstyper