Hopp til innhold

Fagstoff

Priskalkyle i frisørfaget

Hvor mye skal kunden betale? For å kunne drive frisørsalongen lønnsomt er det viktig at du blir god til å kalkulere pris. Prisen må dekke direkte og indirekte kostnader. Direkte kostnader kan være stylingprodukter, og indirekte kostnader er blant annet lønn til ansatte, husleie og strøm.
Kvinne får krøllet håret hos en frisør. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tjenesteytende bedrift

En tjenesteytende bedrift selger tjenester. Som frisør kan du jobbe i en stor eller liten salong, du kan være ansatt i salongen, eller du kan drive den selv. Salongen må komme fram til en pris som dekker alle utgifter og gir lønn for håndverket. Vi skal i dette eksempelet bruke en såkalt selvkostkalkyle i en frisørsalong med fem frisører som er ansatt på fulltid.

Direkte kostnader

Direkte kostnader i en frisørsalong er alle produktene som brukes på kunden. For eksempel sjampo, balsam, kur, stylingprodukter, hansker, farge og andre kjemikaler. Det kan også være blomster, hårnåler, strikker eller annen hårpynt.

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader er alle faste utgifter salongen har, som betales for hver måned eller hvert år. Husleie, strøm, telefon og internett er eksempler på indirekte kostnader. Lønn til de ansatte er en stor fast utgift.

Utregning av timepris ut til kunde

Utnyttelsesgrad – salgbare timer

Først må vi regne ut hvor mange salgbare timer frisørene i salongen har i året. En frisør jobber 7,5 timer per dag, men kan ikke bruke all tida på kundene. En vanlig utnyttelsesgrad er på 80 %. Utnyttelsesgrad er hvor stor del av arbeidstida man bruker på å utføre tjenesten, og som man kan ta betalt for, i løpet av en dag. Resten av tida brukes blant annet på rydding, vareplassering og på å svare på telefoner. Antall salgbare timer per dag (t/d) kan beregnes slik:

7,5 t/d · 80100 = 6,0 t/d

Salgbare timer per år for salongen

Ved fulltidsarbeid regnes et årsverk som 230 arbeidsdager per år (d/år). For ett årsverk kan antall timer salongen selger per år (t/år), beregnes slik:

6 t/d · 230 d/år = 1 380 t/år

Siden frisørsalongen har fem frisører, vil salongen da ha følgende antall salgbare timer per år (t/år):

5 · 1 380 t/år = 6 900 t/år

Lønn og arbeidsgiveravgift

Med en årslønn på 410 000 kroner per frisør blir lønnsutgiftene slik:

5 · 410 000 kr = 2 050 000 kr

Arbeidsgiveravgiften, som er en avgift til staten og kommer i tillegg til selve lønnsutbetalingene, varierer fra sted til sted. I de mest sentrale strøk av landet er den på 14,1 %.

2 050 000 kr · 14,1100 = 289 050 kr

Indirekte kostnader – beregning av sum

indirekte kostnader

Kostnader per år

Kroner

Husleie inkl. telefon og internett

kr 300 000

Forsikring

kr 30 000

Regnskapsfører

kr 50 000

Avgift for musikk (Gramo/Tono)

kr 3 500

Strøm

kr 25 000

Kurs og faglig oppdatering

kr 30 000

Magasiner

kr 1 900

Kaffeavtale

kr 4 500

Lønn

kr 2 050 000

Arbeidsgiveravgift

kr 289 050

Kostnader

kr 2 783 950

Kostpris

Kostpris er det timeprisen må være for å dekke alle utgiftene. Da går ikke salongen med overskudd, men taper heller ikke penger. Vi finner kostpris ved å ta kostnader per år og dele på salgbare timer:

 2 783 950 kr6 900 t = 403,50 kr/t

Timepris

Salongen ønsker en fortjeneste på 30 %. Vi legger på fortjeneste:

403,50 kr/t · 1,30 = 524,55 kr/t

Timepris til kunden blir da 524,55 kroner per time uten merverdiavgift.

Spørsmål: Hvor kommer tallet 1,30 fra i utregningen over? Vis hvordan du regner det ut.

Forklaring

Tallet 1,30 er vekstfaktoren ved en prosentvis økning på 30 prosent.

1 + 30100 = 1 + 0,3 = 1,3

Merverdiavgift (mva.) er en avgift til staten og er på 25 %.
Denne avgiften legger vi til timeprisen, som da blir slik:

524,55 kr/t · 1,25 = 655,69 kr/t

Vi runder av timeprisen til 656 kroner per time.

Eksempel på utregning av pris på frisyre til forlover

Du har brukt 1,5 timer på kunden, inkludert planlegging. Du har valgt å bruke blomster i frisyren. Vi bruker påslagsmetoden til å regne ut prisene på de ulike produktene som er brukt.

eksempel på utregning

Beskrivelse

Antall

Innkjøpspris per stk. uten mva.

Påslags-tall

Utsalgspris per stk.
inkl. mva.

Total utsalgspris inkl. mva.

Sjampo og stylingprodukter

1

kr 20

4

kr 80

kr 80

Blomster

1

kr 120

2

kr 240

kr 240

Arbeidspenger

1,5

kr 656

kr 984

Sluttsum produkt

kr 1 304

Prisen på frisyren til forloveren blir 1 304 kroner.

Nedenfor kan du laste ned et regneark med utregningene.

Filer

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 31.01.2022

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud