Hopp til innhold

Fagstoff

Selvkostkalkyle i en handelsbedrift

Har du noen gang lurt på hvordan butikker bestemmer prisen på varene sine? Her skal vi se på noen av faktorene som er med på å avgjøre prisen.
Joggesko utstilt i en butikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kostnader i en handelsbedrift

Butikker er handelsbedrifter, som kjøper inn varer som de selger videre. Butikkens kostnader kan deles i to: kostnader knyttet til innkjøp av varer (direkte kostnader) og kostnader ved å drive selve butikken (indirekte kostnader).

Kostnader knyttet til produktet

Direkte kostnader er kostnader som er knyttet direkte til hvert enkelt produkt bedriften selger. Eksempler på direkte kostnader er

  • innkjøpsprisen for selve produktet
  • fraktkostnader
  • transportforsikring
  • toll

Kostnader knyttet til bedriften

Indirekte kostnader er kostnader i bedriften som ikke kan knyttes direkte til et bestemt produkt. Eksempler på indirekte kostnader er

  • husleie
  • renter på lån
  • lønnskostnader
  • årsavgift på biler
  • sosiale kostnader som pensjonsforsikring og sosiale arrangementer

Selvkostkalkyle

For bedrifter som skal selge produkter, er det avgjørende å tjene penger. Priser vi produkter på en måte som ikke dekker kostnadene våre, vil vi fort bli nødt til å legge ned bedriften. I verste fall går vi konkurs. For å beregne en pris som dekker alle kostnadene, kan vi bruke en selvkostkalkyle.

selvkostkalkyle

Innkjøpspris

+ andre direkte kostnader

= inntakskost

+ indirekte kostnader

= selvkost

+ fortjeneste

= salgspris uten merverdiavgift

+ merverdiavgift

= salgspris med merverdiavgift

Fagbegreper
Direkte kostnader
er kostnader som er direkte knyttet til produksjonen eller salget av et bestemt produkt.
Handelsbedrift
er en bedrift som kjøper inn varer for så å selge dem videre.
Indirekte kostnader
er generelle kostnader hos bedriften som ikke kan knyttes direkte til produksjonen eller salget av et bestemt produkt.
Inntakskost
er det det koster å ta inn et produkt til butikken.
Merverdiavgift
er en avgift til staten på salg av produkter.
Produktkalkyle
er et oppsett av ulike kostnader og fortjeneste som har til formål å beregne salgsprisen for et produkt.
Selvkostkalkyle
er en produktkalkyle som tar med alle kostnadene, både direkte og indirekte, fortjeneste og merverdiavgift. Den beregner også selvkost, som er den prisen som akkurat dekker kostnadene ved produktet.
CC BY-SASkrevet av Steinar Madsen, Kyrre Romuld og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 24.11.2021

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud