Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Den laveste prisen på kort sikt

Med bidragsmetoden kan vi beregne den laveste prisen som er forsvarlig å bruke. Her kommer et eksempel der du skal gjøre denne vurderingen.
Hender, kulepenn og kalkulator. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Prisfastsetting med dekningsbidrag

En bedrift selger 9 000 enheter av et produkt per år. Prisen med merverdiavgift er 20 kroner. Merverdiavgiften på produktet er 25 prosent. Variable enhetskostnader er 12 kroner, og de årlige faste kostnadene er 60 000 kroner.

  1. Beregn dekningsbidraget per enhet.
  2. Beregn det totale dekningsbidraget.
  3. Hva blir det årlige overskuddet?
  4. Hva blir den laveste prisen bedriften kan ta på kort sikt? Begrunn svaret.
Fasit oppgave a

Dekningsbidraget per enhet er 4 kroner.

Fasit oppgave b

Det totale dekningsbidraget er 36 000 kroner.

Fasit oppgave c

Det blir et underskudd på 24 000 kroner.

Løsning oppgave d

Pris over 12 kroner gir et positivt dekningsbidrag og kan forsvares på kort sikt. Det er bedre å få dekket inn noen av de faste kostnadene enn ingen. De faste kostnadene blir på kort sikt værende selv om bedriften ikke selger noen produkter. I et langsiktig perspektiv må de ha dekket inn alle de faste kostnadene, og i tillegg bør de ha litt fortjeneste.

Filer

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Steinar Madsen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 23.01.2024

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud